Rapport Eindhoven Airport negeert harde klimaatgrenzen | Natuur & Milieu

Rapport Eindhoven Airport negeert harde klimaatgrenzen

Reactie Greenpeace, Natuur & Milieu en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland op rapport proefcasus Eindhoven Airport.

In het advies over proefcasus Eindhoven Airport is geen sprake van absolute vermindering van CO2-uitstoot voor 2030. Gecontroleerde krimp van Eindhoven Airport is de enige manier om binnen veilige klimaatgrenzen te blijven.

In het rapport proefcasus Eindhoven Airport ‘Opnieuw Verbonden’ staat dat CO2-reductie een ‘leidend principe’ is en dat Eindhoven Airport ‘structureel kan bijdragen aan klimaatdoelstellingen’. In het rapport wordt echter nergens gesproken over een absolute, substantiële vermindering van CO2-uitstoot. In tegenstelling tot geluid (-30% in 2030) is er voor klimaat geen concreet verminderingsdoel gesteld voor 2030.
Greenpeace: “We weten dat we voor 2030 substantieel minder CO2 moeten uitstoten en zonder gecontroleerde krimp van het aantal vluchten is dat niet mogelijk. Van Geel legt echter in het rapport de noodzaak tot krimp naast zich neer. Met dit rapport blijven we afvliegen op klimaatchaos.”

De voorgestelde maatregelen uit het rapport zorgen niet voor een absolute vermindering van klimaatvervuiling. Inzet op duurzame brandstoffen is mooi, maar zal op zichzelf alleen leiden tot een relatieve vermindering van CO2-uitstoot als er geen beperking blijft op het aantal vluchten. Grootschalige compensatieprojecten geven niet de beloofde reductie en zijn geen oplossing voor de problemen van luchtvaartsector.

Natuur & Milieu: “Op Eindhoven Airport worden veel reizen naar de zon met spotprijzen aangeboden dankzij het belastingvoordeel op de luchtvaart. Een eerlijke prijs op vliegtickets zorgt ervoor dat schone alternatieven zoals de trein eerlijker kunnen concurreren – veel van de vluchten op Eindhoven Airport zijn dan niet meer nodig.”

Zonder gecontroleerde krimp krijgen we niet de substantiële vermindering van CO2 voor 2030 die volgens de wetenschap nodig is om in lijn met klimaatakkoord Parijs te blijven. We roepen het kabinet om om met een verantwoordelijk en gecontroleerd krimpplan voor de sector te komen.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><a id='gf_186' class='gform_anchor' ></a><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/nieuwsberichten/rapport-eindhoven-airport-negeert-harde-klimaatgrenzen/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' tabindex='1' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false"/> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Phone</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' tabindex='2' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> if(typeof gf_global == 'undefined') var gf_global = {"gf_currency_config":{"name":"Euro","symbol_left":"","symbol_right":"&#8364;","symbol_padding":" ","thousand_separator":".","decimal_separator":",","decimals":2},"base_url":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms","number_formats":[],"spinnerUrl":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms\/images\/spinner.gif"};jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>