Rapport: 9 miljard mensen duurzaam en gezond voeden vraagt forse omslag

Utrecht, 21 oktober 2015 – Natuur & Milieu presenteert vandaag het Menu van Morgen. In het Menu van Morgen heeft Natuur & Milieu, als eerste milieu organisatie ter wereld, wetenschappelijk berekend met welk voedselpatroon we wereldwijd 9 miljard mensen gezond én duurzaam kunnen voeden. Dankzij het Menu van Morgen kan Nederland gidsland worden op het gebied van voedsel. Het Menu van Morgen is een initiatief van Natuur & Milieu in samenwerking met Jumbo en Oxfam Novib.

Consumptie Nederland: 3,6 aardbollen nodig
3,6 aardbollen. Dat hebben we nodig als iedere wereldburger in 2030 net zo consumeert als de gemiddelde Nederlander. Voor de productie van ons eten, gebruiken we veel land en stoten daarnaast veel CO2 uit. De productie van vlees en zuivel trekt een zware wissel op ons milieu en zorgt voor klimaatverandering. Deze klimaatverandering, voornamelijk veroorzaakt door rijke landen, leidt tot een grotere kans op misoogsten in ontwikkelingslanden.

‘Dit kan zo niet langer. We putten de aarde uit. Van overconsumptie moeten we daarom een gidsland voor voedsel worden. Nederland beschikt over hoogwaardige voedselkennis en de meest innovatieve landbouwsector ter wereld. Daarom moeten wij in Nederland het roer omgooien en anders eten en duurzamer produceren. Zodat we het voorbeeld worden voor de rest van de wereld en straks iedereen geniet van gezond en duurzaam eten,’ aldus Sijas Akkerman, hoofd Voedsel bij Natuur & Milieu.

Reuzensprong in duurzaamheid
Anders eten in de toekomst is niet zo ingewikkeld. De belangrijkste wijzigingen in ons eetpatroon zien er als volgt uit:

Huidig eetpatroon –> 2030
6 dagen per week vlees –> 2 tot 3 keer in de week vlees
1,5 glas melk, 2 plakken kaas per dag –> 1 glas melk en 1 plak kaas per dag
2 scheppen groente per dag –> 5 scheppen groente per dag
1 keer per maand peulvruchten –> 2 keer per week peulvruchten
1,5 handje noten per week –> 1,5 handje ongezouten noten per dag

Alle wijzigingen hangen met elkaar samen. Wie minder vlees eet, moet meer groente eten voor een gezond voedingspatroon. Met deze simpele aanpassingen maakt onze voedselvoorziening een reuzensprong in duurzaamheid. Klik hier voor de afbeelding hoe ons Menu er in 2030 uitziet.

Nederland voorbeeldland
Natuur & Milieu liet Blonk consultants uitrekenen hoe we gezond, zonder de aarde uit te putten, kunnen eten in 2030 wanneer we met een paar miljard mensen meer op aarde zijn. Nederland dient daarbij als voorbeeldland. De volgende pijlers waren het uitgangspunt: 1) geen stijging van de hoeveelheid landbouwgrond en duurzame voedselproductie, 2) CO2 uitstoot beperken 3) meer dierenwelzijn in de veehouderij, 4) duurzame visserij, 5) het voedsel wordt eerlijk verdeeld over de wereldbevolking. Uiteraard is het eetpatroon gezond. Het Menu van Morgen voldoet dan ook aan de richtlijnen van de Gezondheidsraad.

Partners
Jumbo Supermarkten en Oxfam Novib zijn partners van het Menu van Morgen. Het Voedingscentrum heeft de recepten goedgekeurd.

Als familiebedrijf voelt Jumbo zich verantwoordelijk voor de wereld om zich heen. Voor deze, maar ook voor volgende generaties. Mede daarom omarmt het supermarktbedrijf het initiatief Menu van Morgen. Naast dat deze duurzaam zijn, onderstrepen Jumbo en het Voedingscentrum dat het ook nog eens om betaalbare en gezonde recepten gaat. De recepten zijn de eerste stap in de samenwerking met Natuur & Milieu om consumenten te helpen duurzamer te gaan eten.

Noot voor de pers (niet voor publicatie)
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Natuur & Milieu, persvoorlichting, 06-46228572

Delen

Contact opnemen

Journalisten kunnen voor persgerelateerde vragen contact opnemen met onze persvoorlichters:

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/nieuwsberichten/rapport-9-miljard-mensen-duurzaam-en-gezond-voeden-vraagt-forse-omslag/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>