Prinsjesdag 2019 : Klimaat blijft olifant in de Ridderzaal

Natuur & Milieu is teleurgesteld over de vrijblijvende woorden van de Koning over klimaatbeleid. Over de ernst en impact van klimaatverandering wordt niet gerept. Met het Klimaatakkoord moet Nederland een fundamentele draai maken naar een duurzame samenleving.  Maar het zelfbenoemde ‘groenste’ kabinet ooit, laat koopkrachtplaatjes en ouderwets marktdenken nog steeds de boventoon voeren. Het kabinet heeft nog een jaar om haar beloftes waar te maken. In de vandaag gepresenteerde begrotingen ziet Natuur & Milieu lichtpuntjes, maar ook een flink aantal punten, waar het kabinet maar heel beperkt thuis geeft. Zoals herstel van waterkwaliteit en verduurzaming van de luchtvaart. Nederland kan én moet aan de slag.

Investeren in écht duurzame oplossingen
Er komt een CO2-heffing voor bedrijven, waardoor zij voor hun CO2-uitstoot gaan betalen. Daar zijn we blij mee. Het kabinet erkent daarnaast dat de ondergrondse opslag van CO2, de ontwikkeling van duurzame alternatieven die gericht zijn op het daadwerkelijk verminderen van de CO2-uitstoot, niet in de weg mag staan. Helaas maakt het kabinet nog steeds veel geld vrij voor deze tijdelijke oplossing, geld dat je beter kunt investeren in duurzame energiesystemen zoals groene waterstof.

Nederland vies waterland
Het kabinet kiest voor kringlooplandbouw en wil zich hard maken voor een eerlijke boterham voor boeren die hieraan een bijdrage leveren. Dat is positief. We hebben echter grote zorgen over de gezondheid van ons water. Mest en bestrijdingsmiddelen bedreigen de waterkwaliteit en biodiversiteit. Slechts 1% van ons oppervlaktewater voldoet aan de Europese richtlijnen voor waterkwaliteit. Natuur & Milieu roept het ministerie op verbetering van waterkwaliteit meer centraal te stellen in haar beleid. Hierover wordt amper gerept in de vandaag gepresenteerde plannen.

Grenzen aan luchtvaart
Het is hoopgevend dat er meer ruimte komt voor internationaal reizen via het spoor. Maar Natuur & Milieu maakt zich grote zorgen over de luchtvaartsector. We roepen het kabinet op om de luchtvaartsector – net als de andere sectoren – te verplichten om ook aan de klimaatdoelstellingen van Parijs te voldoen. De luchtvaart stoot veel meer broeikasgassen uit dan het wegverkeer. Vliegen is dan ook verreweg de meest klimaat-intensieve manier van transport.

 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Natuur & Milieu

Meld je aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Facebook, Twitter of Instagram.

Delen

Contact opnemen

Journalisten kunnen voor persgerelateerde vragen contact opnemen met onze persvoorlichters:

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/nieuwsberichten/prinsjesdag-2019-klimaat-blijft-olifant-in-de-ridderzaal/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>