Praktisch stappenplan ‘Wanneer waterstof’ voor energieregio's

Deze week lanceert Natuur & Milieu het afwegingskader ‘Wanneer waterstof?’ en een stappenplan dat input geeft voor de inzet van waterstof bij het opstellen van de Regionale Energie Strategieën (RES). Het afwegingskader van Natuur & Milieu biedt praktische antwoorden op de vraag wat de belangrijkste toepassingen van waterstof in de regio’s zijn en helpt de juiste keuzes te maken voor een optimaal duurzaam gebruik ervan. 

In de RES beschrijven de dertig Nederlandse energieregio’s waar ze het best duurzame energie op kunnen wekken en met welke duurzame warmtebronnen wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waterstof gaat een rol spelen in de duurzame energievoorziening van de toekomst, en heeft waarde voor ons energiesysteem bij het balanceren van onze energie-infrastructuur. Maar duurzame waterstof is vooralsnog schaars. Het wordt geproduceerd met groene stroom uit wind of zon. Door de beperkte ruimte kan groene waterstof niet in oneindige hoeveelheden geproduceerd worden. Daarnaast is de toepassing van waterstof niet in alle verschillende sectoren energetisch het meest efficiënt.

Industrie kan zonder groene waterstof niet verduurzamen
Michelle Prins, programmaleider Energie bij Natuur & Milieu verduidelijkt: “Sommige sectoren, zoals de industrie, kunnen zonder groene waterstof niet verduurzamen. Terwijl voor andere sectoren, zoals bij woningen, al duurzame technieken beschikbaar zijn. We moeten dus slimme keuzes maken voor het toepassen van waterstof. Het is daarom van belang om in de Regionale Energie Strategie ook al naar de vraag en het aanbod van waterstof te kijken”.

Laagdrempelige hulp voor juiste toepassing waterstof
Veel regio’s hebben hun concept-RES al gepubliceerd. Dit is de eerste stap in een continu proces om de energietransitie in Nederland en de energieregio’s vorm te geven. Michelle Prins: “Het afwegingskader nodigt de energieregio’s ertoe uit om nu op tijd te beginnen met het inventariseren van de belangrijkste toepassingen voor waterstof. En om deze inventarisatie gedurende het vervolgproces mee te nemen. Het helpt ambtenaren op een laagdrempelige manier de juiste afwegingen te maken op weg naar een duurzame samenleving.”

Het volledige afwegingskader en stappenplan is hier te vinden.

Delen

Contact opnemen

Journalisten kunnen voor persgerelateerde vragen contact opnemen met onze persvoorlichters:

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/nieuwsberichten/praktisch-stappenplan-wanneer-waterstof-voor-energieregios/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>