Politie geeft slechte voorbeeld

Agent rijdt straks in vervuilende diesel

Politieagenten dreigen straks door heel Nederland in onzuinige en vervuilende diesels rond te rijden. Dit is het gevolg van de voorgenomen aanbesteding voor nieuwe dienstvoertuigen die openbaar is geworden. De harde eis in de aanbesteding is dat alleen dieselvoertuigen zijn toegestaan. En die mogen maar liefst 140 gr/km CO2 uitstoten. Schone benzine en hybride auto’s zijn uitgesloten van deelname. Staatssecretaris Dijksma (Milieu) roept naar aanleiding van ons bericht de politie op het goede voorbeeld te geven.

Luchtvervuiling
‘Ongehoord dat de overheid inzet op duurzame brandstoffen,  maar zelf voor onzuinige dieselauto’s kiest. Zeker nu het laatste jaar gebleken is dat dieselvoertuigen op de weg veel meer vervuilen dan mag. Politievoertuigen rijden vooral in steden rond. Dit gaat dwars tegen de doelstellingen van veel steden in om de lucht schoner te maken en zorgt voor onnodige gezondheidsschade,’ aldus Maarten van Biezen, hoofd Mobiliteit bij Natuur & Milieu.

CO2 uitstoot
Van Biezen: ‘Een eis van 140 gr/km CO2 is niet meer van deze tijd. Daarmee verbruiken de diesels 30% meer brandstof en CO2  dan de gemiddelde nieuwe leaseauto.’

Historisch foutje in de belastingen
De politie geeft in de marktconsultatie aan diesel te eisen omdat dit voor hen de goedkoopste optie is. Dat komt omdat de politie evenals taxi’s geen motorrijtuigenbelasting (met dieseltoeslag) hoeft te betalen. Een vervuilend dieselvoertuig is daardoor veel voordeliger dan voor gewone consumenten en bedrijven. Staatssecretaris Wiebes heeft al vaker aangegeven graag van deze belastingvrijstellingen af te willen, maar nog zonder resultaat

Voorbeeldfunctie
Natuur & Milieu roept de politie op om de eis voor een dieselvoertuig te laten vallen en de CO2 eis aan te scherpen en de duurzaamheid van de voertuigen mee te laten wegen in de aanbesteding. ‘De politie heeft een maatschappelijke voorbeeldfunctie. Het is niet meer van deze tijd dat agenten in vervuilende diesels rijden.’

Nederland is meest vervuilde land van Europa

De luchtkwaliteit in Nederland behoort tot de slechtste van Europa1. Nederland staat op plaats 25 voor luchtkwaliteit. Met België en Luxemburg heeft Nederland de hoogste gemiddelde uitstoot van stikstofdioxide (NOx) per km2. De concentratie fijnstof ligt in Nederland 25% hoger dan het Europese gemiddelde. Gezondheidsschade voor veel mensen en aantasting van de natuur zijn het gevolg. Natuur & Milieu roept de overheid en het bedrijfsleven op om structurele maatregelen te nemen die Nederland terugbrengen naar minimaal de Europese middenmoot.

Met jouw steun kunnen wij onze strijd voor schone lucht voortzetten.

Ja, ik steun de strijd!

 

Onderzoek Natuur & Milieu: Nederland is meest vervuilde land van Europa

(foto: Rob Huibers)

Delen

Contact opnemen

Journalisten kunnen voor persgerelateerde vragen contact opnemen met onze persvoorlichters:

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/nieuwsberichten/politie-geeft-slechte-voorbeeld/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>