Opinie: Toekomst zonder vuile auto’s? Begin vandaag!

Een stad zonder uitlaatgassen, wie wil dat niet? Ooit wordt dat de werkelijkheid. De voornaamste vraag is: wanneer en hoe?

De urgentie vliegt ons ondertussen om de oren. Nog steeds overlijden jaarlijks minstens 12.000 mensen vroegtijdig door vieze lucht. Het klimaat heeft ook geen tijd meer om te wachten; onze CO2-uitstoot moet per direct naar beneden. Vorige week riep een Brusselse denktank Europese steden op om in 2030 alle auto’s met verbrandingsmotor uit de stad te weren. Volgens de onderzoekers wordt personen- en vrachtvervoer het belangrijkste obstakel bij het terugdringen van de CO2-uitstoot in Europa.

De urgentie is groot. Want per jaar sterven 12.000 mensen door vieze lucht.

Autoluw

Sommige Nederlandse steden ondernemen al actie. Zo worden wijken autovrij of autoluw, en weren enkele gemeenten door middel van milieuzones de meest vervuilende auto’s uit de binnenstad. Door dit soort milieuzones om de paar jaar aan te scherpen, kan geleidelijk worden toegewerkt naar een gezonde en duurzame stad zonder vervuilend verkeer. Dat kan niet zo maar van de ene op de andere dag.

Om de bereikbaarheid van de stad op peil te houden, moet flink geïnvesteerd worden in duurzaam vervoer voor iedereen: goed openbaar vervoer, snelle fietsverbindingen en elektrische (deel)auto’s. Ook is het zaak milieuzones op tijd aan te kondigen, zodat mensen daar alvast rekening mee kunnen houden, bijvoorbeeld bij de aanschaf van een auto.

Stip op de horizon

Wij roepen gemeenten op om nu vast die uitstootvrije stip op de horizon te zetten. Er gaan dan nog jaren overheen voor het zover is, maar de gemeente en de burger kunnen die jaren optimaal benutten om deze noodzakelijke stap goed voor te bereiden.

Door flink investeren in duurzaam vervoer houden we de steden bereikbaar. De transportbranche is de enige sector waar de CO2-uitstoot de afgelopen jaren toenam. Werk aan de winkel dus.

Kamerdebat

Maar gemeenten kunnen dit niet zonder de rijksoverheid. In de Tweede Kamer wordt morgen gedebatteerd over een duidelijk en uniform systeem voor milieuzones, waarbinnen gemeenten hun eigen keuze kunnen maken.

Daarbij is het noodzakelijk dat de Kamer het nu vast mogelijk maakt dat gemeenten aankondigen dat zij, bijvoorbeeld in 2030, alleen nog maar uitstootvrije auto’s in de stad willen.

Het nieuwe, uniforme systeem voor milieuzones moet daarin voorzien. We hebben een toekomstbestendige aanpak nodig. Want die uitstootvrije toekomst, die gaat er hoe dan ook komen. En regeren is tenslotte vooruitzien.

Anne Knol is campagneleider bij Milieudefensie, Michael Rutgers is directeur van het Longfonds, Marjolein Demmers is directeur van Natuur & Milieu.

Dit artikel is ook gepubliceerd in het AD van 18 april 2018.

Delen

Contact opnemen

Journalisten kunnen voor persgerelateerde vragen contact opnemen met onze persvoorlichters:

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/nieuwsberichten/opinie-toekomst-zonder-vuile-autos-begin-vandaag/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>