Opinie: Mensen eten graag plantaardig,
help ze daarbij

Nederlanders zeggen wel minder vlees te willen eten, maar vinden het moeilijk hun eetgewoontes te veranderen. De overheid moet voor een verschuiving naar plantaardig voedsel de consument helpen met het veranderen van zijn ‘voedselroutines’, stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het rapport ‘Voedselconsumptie veranderen’ (Trouw, 22 juli). Natuur & Milieu ziet mogelijkheden, die aansluiten bij de verwachting van consumenten.

Om klimaatdoelen te halen is een meer plantaardig eetpatroon nodig. De natuur zucht wereldwijd onder ons dierlijk georiënteerde dieet (50 procent van de stikstofuitstoot komt uit de voedselproductie). In het Klimaatakkoord is daarom afgesproken dat Nederlanders een derde minder dierlijke eiwitten gaan eten. Geen makkelijke klus, constateert het PBL, onze eetroutines zijn diep ingesleten. Een campagne of een extra vleesbelasting is bij lange na niet voldoende.

Gestunt met vlees

Daarbij helpt het niet dat er gestunt mag worden met vlees, dat duurzaam eten veel duurder is en dat de overheid zelf met haar inkoopbeleid maar mondjesmaat een voorbeeld stelt. Wij dagen de overheid uit niet langer te schuilen achter ‘de vrije keuze van de consument’. Met al het marketinggeweld zijn consumenten helemaal niet zo vrij. Terwijl ze wel degelijk verwachten dat ons toekomstige dieet meer plantaardig zal zijn. Zes op de tien Nederlanders verwacht dat minder vlees en meer plantaardig eten de norm zal worden. Bijna de helft van de mensen onder de veertig jaar vindt dat de milieu- en klimaatschade van vleesproductie in de winkelprijs moeten worden doorberekend. De helft van de ondervraagden vindt het vegetarische aanbod in restaurants en bij afhaallocaties veel te karig (PBL, 2020).

We moeten inspelen op deze verwachtingen en op de bereidheid die er nu al is om minder vlees te eten. Een meer sturende en bepalende rol van de overheid is daarvoor nodig. De Reclame Code Commissie heeft een belangrijke taak in het tegengaan van onjuiste informatie in vleesreclames. De overheid zou voedselaanbieders meer moeten stimuleren plantaardig, gezond en lokaal voedsel voorop te stellen. Verleiden tot de aankoop van duurzame producten in plaats van een winkelmand vol kiloknallers. Met supermarktvergelijkers zoals de ‘Superlijst’ worden supermarkten, cateraars en restaurants scherp gehouden en gemotiveerd duurzaam in te kopen. Alles is nodig om van duurzaam eten de nieuwe routine te maken.

Door Marjolein Demmers

Dit opinieartikel werd op 25 juli 2020 gepubliceerd op de website van Trouw.

Delen

Contact opnemen

Journalisten kunnen voor persgerelateerde vragen contact opnemen met onze persvoorlichters:

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/nieuwsberichten/opinie-mensen-eten-graag-plantaardig-help-ze-daarbij/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>