Elektrische apparaten moeilijker te repareren | Natuur & Milieu

Elektrische apparaten moeilijker te repareren

Elektrische apparaten zijn steeds lastiger te repareren. Dat blijkt uit onderzoek van Natuur & Milieu en Stichting Repair Café onder vierhonderd coördinatoren van Repair Cafés. Koffiezetapparaten, stofzuigers en video-/audioapparatuur komen het vaakst langs voor reparatie. De PvdA heeft kennis genomen van het onderzoek en bepleit een langere levensduur en repareerbaarheid van producten.

Op Meldpunt Kapotte Apparaten van Natuur & Milieu kan iedereen zijn kapotte elektrische apparaat melden. Voorwaarden: het moet binnen een jaar na de garantietermijn zijn stukgegaan of lastig te repareren zijn. Met de resultaten wil Natuur & Milieu scherpere regelgeving afdwingen over levensduur en repareerbaarheid van elektrische apparatuur.

Repareren moeilijk gemaakt

Van de respondenten geeft 70 procent aan dat het steeds lastiger wordt om elektrische apparatuur te repareren. De belangrijkste redenen: apparaten zijn niet open te maken (80%), er is specialistisch gereedschap nodig (61%), of de onderdelen zijn verlijmd en versmolten (57%). Ook het tekort aan reserveonderdelen is in 52 procent van de gevallen een belangrijke belemmering voor reparatie.

Melding

‘Kapotte apparaten zijn een grote ergernis voor consumenten. Bovendien verspillen we hierdoor onnodig veel grondstoffen,’ zegt Sijas Akkerman, hoofd Voedsel & Grondstoffen bij Natuur & Milieu. ‘We roepen daarom iedereen op om melding te doen van apparaten die te snel na aankoop al kapot gaan en niet te repareren zijn.’ Martine Postma, directeur van Stichting Repair Café, zegt dat het belangrijk is dat er snel beter repareerbare producten op de markt komen. ‘Alleen dan kunnen we effectief toewerken naar een circulaire economie.’

Afval

Een product repareren is het beste voor milieu én economie. In de praktijk verdwijnt een groot deel van de waardevolle producten en componenten bij het afval. Een deel wordt gerecycled, maar het is beter het product eerst langer te gebruiken en te repareren, voordat je het gescheiden inlevert. Hergebruik en reparatie creëren ook meer lokale werkgelegenheid.

Reactie PvdA

Yasemin Cegerek, Tweede Kamerlid voor de PvdA en rapporteur circulaire economie, is enthousiast over het onderzoek van Natuur & Milieu en Stichting Repair Café. ‘Producten moeten zo lang mogelijk worden gebruikt voor ze worden gerecycled,’ aldus Cegerek. ‘De markt moet daar beter op inspelen. Ook moet de markt consumenten beter informeren over levensduur en repareerbaarheid. Reparatie moet daarnaast makkelijker en goedkoper zijn. Dit ga ik bepleiten in de Tweede Kamer.’

Repareerbaarheidslabel

Natuur & Milieu en Stichting Repair Café stellen dat consumenten beter geïnformeerd moeten worden over de levensduur van producten en de mogelijkheden van reparatie. Bijvoorbeeld door een repareerbaarheidslabel voor nieuwe producten. Ook het meeleveren van een reparatiehandleiding bij aankoop van het product, het langer beschikbaar blijven van reserveonderdelen en het goedkoper maken van reparatie zouden belangrijke stappen zijn. Daarnaast moeten consumenten weten hoe lang de verwachte levensduur van een product is. Alleen dan kunnen mensen een goede keuze maken.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/nieuwsberichten/onderzoek-elektrische-apparaten-moeilijker-te-repareren/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Name</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>