Ondanks Kamerwens toch palmolie in biobrandstof | Natuur & Milieu

Ondanks Kamerwens toch palmolie in biobrandstof

Amsterdam, 9 juli – Staatssecretaris Van Veldhoven is in verlegenheid gebracht door een rapport waaruit blijkt dat er tóch weer palm- en sojaolie in Nederland wordt gebruikt als biobrandstof. Dat gaat tegen alle afspraken in zoals die in het verleden zijn gemaakt, zowel in de Tweede Kamer als met het bedrijfsleven.

Bij discussies in de Tweede Kamer bleek telkens weer de politieke en maatschappelijke wens om in Nederland geen biobrandstoffen uit dergelijke grondstoffen te gebruiken.
Ook de verantwoordelijke bewindslieden spraken in de Tweede kamer uit dat dit het gewenste beleid was: geen soja- en palmolie ‘in de tank’!

Wél palm- en sojaolie
Uit de Kamerbrief van Van Veldhoven blijkt nu dat er in 2018 wél palm- en sojaolie werd gebruikt. Ondanks het feit dat de Tweede Kamer en de regering dit beleid niet wil voeren verbiedt de huidige wet- en regelgeving het niet. Dat blijkt ook uit de brief die de controlerende instantie de Nederlandse Emissieautoriteit (NEA) op 17 juni j.l. aan de staatssecretaris stuurde. Op het ministerie is nagelaten om de staatssecretaris het wettelijk instrumentarium te geven om haar beleid te kunnen uitvoeren.

“Onverteerbaar” noemt Ton Sledsens, woordvoerder ‘Bossen’ van Milieudefensie het bericht. “Wij strijden al jaren tegen het gebruik van palmolie. Voor de aanleg van palmolieplantages wordt op grote schaal regenwoud gekapt, worden mensen van hun land verjaagd en dreigen dieren uit te sterven. Met onze campagne bereikten we dat iedereen het gevoel heeft dat het echt ‘not done’ is om palmolie in auto’s te verbranden. Dat was ook het geval in de Tweede Kamer en bij de regering. Milieudefensie vindt dat de Tweede Kamer de regering ter verantwoording moet roepen. Biobrandstofbedrijven moeten onmiddellijk ophouden palmolie te gebruiken. Tankstations moeten geen biobrandstoffen meer afnemen van bedrijven die palmolie blijven gebruiken. Het zou niet de eerste keer zijn dat we op het dak van een tankstation zitten, of oproepen tot een boycot.”

Teleurstellend
Ook Natuur & Milieu vindt deze ontwikkeling uitermate zorgwekkend en teleurstellend. Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu: “Het gebruik van palmolie en soja als biobrandstof was door Nederland jarenlang afgezworen, vanwege de zeer schadelijke effecten voor klimaat en natuur. Teleurstellend dat uit dit rapport blijkt dat er bedrijven zijn die deze grondstoffen toch weer gebruiken als brandstof. Dit toont aan dat er zo snel mogelijk een wettelijk verbod moet komen op het gebruik van biobrandstof uit palmolie en soja. Politieke en maatschappelijke afkeer zijn kennelijk niet voldoende.’ Ook aan de klimaattafel pleitte Natuur & Milieu voor een streng duurzaamheidskader. We spraken in het Klimaatakkoord af dat deze grondstoffen vanwege de risico’s op ontbossing niet meer ingezet zouden worden als biobrandstof.”

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/nieuwsberichten/ondanks-kamerwens-toch-palmolie-in-biobrandstof/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Comments</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>