Omzet bedrijven niet gedaald ondanks minder zakelijke vluchten   

Uit een inventarisatie onder dertig internationaal opererende bedrijven in zes sectoren blijkt dat de omzet van bedrijven niet is gedaald, ondanks dat er fors minder zakelijk gevlogen is. Bij de zestien bedrijven, die transparant rapporteerden over hun vliegverkeer, daalde het aantal vluchten gemiddeld met 51% in coronajaar 2020. In de eerste helft van 2021 met zo’n 40%. De omzet van alle zes sectoren daalde met 4% in 2020 en herstelde in 2021 met 9%. Dat blijkt uit onderzoek van Profundo, in opdracht van Natuur & Milieu. Natuur & Milieu: ‘de cijfers laten zien dat bedrijven ook zonder veel vluchten goed zaken kunnen doen en dat is positief gezien het klimaatprobleem.’  

Omzet op gelijk niveau
In de sector Consultancy met bedrijven als Arcadis, Deloitte, KPMG, PwC, E&Y, Fugro en Wolters Kluwer daalde het aantal vluchten gemiddeld met 55% in 2020. De omzet bleef ongeveer op gelijk niveau.  Deloitte Nederland veroorzaakte in 2020 96% minder vliegemissies maar zag de omzet in dat jaar licht  stijgen. Het aantal zakelijke vluchten van financiële instellingen als ABN Amro, Rabobank en Nationale Nederlanden daalde in 2020 met 61% terwijl de omzet in 2020 en in het eerste helft van 2021 enigszins toenam. Ook in de high-tech sector als ASML, KPN, en Philips daalde de vliegemissies in 2020 met gemiddeld 78% maar stegen de omzetten in 2020 met 5% en de eerste helft van 2021 met 15%.  

Live face-to-face ontmoetingen
Het gebruikelijke verhaal dat ‘zakelijke vluchten en live face-to-face ontmoetingen nodig zijn om internationaal zaken te kunnen doen’, wordt met deze verkenning niet bevestigd. Hoewel veel andere factoren van invloed zijn op bedrijfsresultaten toont dit onderzoek aan dat minder vliegen niet betekent dat de omzet daalt. De zakenreizen van de zes sectoren zijn gelijk aan minimaal 9% van alle zakenreizen die plaatsvinden vanaf Schiphol en relevante nabijgelegen luchthavens.   

Succesvol zakendoen
‘Deze oorspronkelijk uitbundig vliegende organisaties zijn er in geslaagd om op een veel duurzame manier succesvol zaken te doen’, aldus Rob van Tilburg, directeur Programma’s van Natuur & Milieu.  ‘De mythe dat we allemaal slechts zaken kunnen doen door ergens naar toe te vliegen is niet meer vol te houden. Wij willen graag met deze bedrijven aan de slag om te kijken hóe ze er in geslaagd zijn met amper vliegen goede resultaten te boeken. Hoe ze deze positieve trend van minder vliegen vast kunnen houden en welke inzichten we met veel meer bedrijven kunnen delen. In onze coalitie Anders Reizen met tachtig grote Nederlandse organisaties spraken we al af dat we naar een reductie van CO2 emissies van mobiliteit  van 50% in 2030 willen. Vliegen is daar een belangrijk onderdeel van. Voor het zakelijk belang lijkt een kleiner Schiphol  in ieder geval geen probleem te zijn.’

Onderzoek frequent flyers
Het onderzoek betrof zes sectoren te weten: Financiën, Consultancy, High-tech, Energie, Voeding en overige industrieën als Transport en Bouw.  De centrale vraag in het onderzoek luidde hoe de sterke daling in het zakelijk vliegverkeer van dertig Nederlandse multinationals en grote internationale bedrijven, de zogenaamde  ‘frequent flyers’, van invloed is geweest op hun omzet en bedrijfsprestaties in 2020. De Covid-19-pandemie heeft het zakelijk vliegen drastisch verlaagd. Vanwege reisbeperkingen moesten bedrijven hun werkmethoden aanpassen en digitaal zakendoen met collega’s in het buitenland. Uit het onderzoek blijkt dat minder vliegen niet schadelijk is geweest voor de omzet en het resultaat van bedrijven. Van de dertig onderzochte bedrijven rapporteren zestien bedrijven transparant over hun vliegreizen en emissies.  

Delen

Contact opnemen

Journalisten kunnen voor persgerelateerde vragen contact opnemen met onze persvoorlichters:

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/nieuwsberichten/omzet-bedrijven-niet-gedaald-ondanks-minder-zakelijke-vluchten/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>