N&M zet zich in voor Europese normen voor CO2-uitstoot vrachtwagens | Natuur & Milieu

N&M zet zich in voor Europese normen voor CO2-uitstoot vrachtwagens

De Europese Commissie stelt voor om de uitstoot van nieuwe vrachtwagens met vijftien procent in 2025 en minimaal dertig procent in 2030 te reduceren ten opzichte van 2019. Samen met een brede coalitie zet Natuur & Milieu zich in voor ambitieuze Europese normen. Natuur & Milieu is grotendeels tevreden met het door de Commissie gepresenteerde voorstel, maar vindt op enkele punten verbetering nodig. 

Recent maakte een Nederlandse coalitie bestaande uit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Natuur & Milieu, Evofenedex, TLN en BOVAG haar standpunt over Europese CO2-normen kenbaar aan de Europese Commissie. In het gezamenlijk standpunt pleiten de partijen voor ambitieuze Europese normen, die technisch en economisch haalbaar zijn.

In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat er wereldwijd in 2050 95% minder CO2 wordt uitgestoten dan in 2015. In Nederland zorgen vrachtwagens voor 17% van de totale CO2-uitstoot door wegverkeer. Om de klimaatdoelen te halen moet daarom de CO2 uitstoot van vrachtwagens fors terug. Dat kan ook. Nieuwe vrachtwagens kunnen met bestaande technologie al 30% zuiniger rijden, dus een strengere norm in 2025 is mogelijk. Bovendien gaat de ontwikkeling van elektrische trucks snel. De verwachting is dat al vanaf 2025 de eerste elektrisch trucks zonder meerkosten kunnen worden ingezet. Vanaf 2030 zal dit gelden voor de heel veel toepassingen.

Met het voorstel zet Europa een eerste stap in het emissievrij maken van het vrachtverkeer. Europese normen zullen de ontwikkeling van zero-emissie voertuigen versnellen. Dat is van groot belang voor het klimaat en de ambitie van veel Nederlandse steden om emissievrij te worden, zoals zij hebben vastgelegd in de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/nieuwsberichten/nm-zet-zich-in-voor-europese-normen-voor-co2-uitstoot-vrachtwagens/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Email</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>