Nederlandse overheid weigert transparantie over CO2-normen luchtvaart | Natuur & Milieu

Nederlandse overheid weigert transparantie over CO2-normen luchtvaart

De Nederlandse overheid houdt stukken achter die van belang zijn voor de toekomst van de internationale luchtvaart. Natuur & Milieu stapte in december naar de rechter om openbaarheid te eisen. Morgen is de zitting. De stukken bevatten onder andere rekenmethodes en klimaatanalyses. Deze vormen de basis onder nieuwe CO2-normen voor vliegtuigen.

“De besluitvorming over de toekomst van de luchtvaart zou transparant moeten gebeuren,” aldus Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu. “Vliegen heeft een enorme klimaatimpact, dus de gevolgen van deze besluiten raken ons allemaal. Maar de luchtvaartstukken worden nu achtergehouden voor milieuorganisaties, journalisten en zelfs parlementariërs. Dit frustreert het open debat en een gewogen beslissing.”

Schimmig
CO2-normen voor vliegtuigen worden op internationaal niveau bepaald, op nogal schimmige wijze: het VN-orgaan ICAO (International Civil Aviation Organisation) besluit over de nieuwe normen op basis van cijfers, analyses en adviezen in het CAEP-rapport (Committee Aviation Environmental Protection). De ICAO-leden, waaronder Nederland, hebben dit rapport. De Nederlandse overheid stelt dat ze deze informatie niet mag delen, daarom stapte Natuur & Milieu naar de rechter.

Politici ook geen inzage
Zelfs parlementariërs mogen de stukken niet inzien. Hierdoor is een open debat en democratische controle over de inzet voor nieuwe CO2-normen niet mogelijk op nationaal of op EU-niveau. Dit is zorgwekkend, vindt ook Europarlementariër Bas Eickhout. Daarom heeft ook hij het gebrek aan transparantie aan de kaak gesteld en op 4 april een klacht ingediend bij de Ombudsman van de Europese Unie.

Klimaatimpact luchtvaart
Het aandeel van luchtvaart in de CO2-uitstoot is groot en verdubbelt naar verwachting zelfs tot 2050. “Strikte CO2-normen voor vliegtuigen zijn belangrijk om deze uitstoot aan banden te leggen,” aldus Demmers, “Maar we weten pas of de nieuwe normen ambitieus genoeg zijn, als we precies weten op welke cijfers de normen gebaseerd zijn. Helaas blijkt een gang naar de rechter noodzakelijk om deze informatie eindelijk op tafel te krijgen.”

De rechtszaak is aangespannen door Natuur & Milieu met steun van de Europese milieuorganisatie Transport & Environment en milieujuristen ClientEarth. Morgen vindt de hoorzitting plaats om 10:00 bij Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht. De rechter doet op een nog vast te stellen latere datum uitspraak over de zaak.

Steun ons

Help ons in onze missie om de luchtvaart op te nemen in klimaatafspraken, milieu mee te nemen in omgevingsrapporten en in te zetten op alternatief vervoer. Steun onze rechtzaak tegen de Nederlandse Staat en onze politieke lobby voor een eerlijke luchtvaartbeleid.

Help mee

Naar hoofdpagina Luchtvaart

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><a id='gf_186' class='gform_anchor' ></a><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/nieuwsberichten/nederlandse-overheid-weigert-transparantie-over-co2-normen-luchtvaart/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' tabindex='1' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false"/> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Comments</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' tabindex='2' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> if(typeof gf_global == 'undefined') var gf_global = {"gf_currency_config":{"name":"Euro","symbol_left":"","symbol_right":"&#8364;","symbol_padding":" ","thousand_separator":".","decimal_separator":",","decimals":2},"base_url":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms","number_formats":[],"spinnerUrl":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms\/images\/spinner.gif"};jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>