Nederland een van ’s werelds grootste importeurs houtpellets | Natuur & Milieu

Nederland een van ’s werelds grootste importeurs houtpellets

Nederland staat vanaf 2019 in de top 5 van landen die de meeste houtpellets importeren. Dat staat in een rapport van het Canadese onderzoeksbureau FutureMetrics. Houtpellets worden als biomassa gebruikt om kolencentrales bij te stoken. Natuur & Milieu waarschuwt dat er wereldwijd te weinig biomassa is, om aan de vraag uit het Klimaatakkoord te kunnen voldoen.

Uit het rapport blijkt dat Nederland de komende jaren 2,5 miljoen ton aan houtpellets per jaar zal importeren. Daar zijn de mogelijke maatregelen uit het Klimaatakkoord nog buiten beschouwing gelaten. De elektriciteitstafel bijvoorbeeld zet de deur open voor een jaarlijkse extra stook van 8 miljoen ton. Nederland is niet in staat om zulke hoeveelheden zelf te produceren en moet daarom de benodigde houtpellets importeren.

Onderzoek
Uit eerder onderzoek van Natuur & Milieu blijkt dat de huidige en toekomstige Nederlandse vraag naar duurzame biomassa, twee tot vier keer groter is dan het aanbod. “Nederland behoort nu al tot de grootste importeurs van biomassa. En dat voor zo’n klein landje. Bedenk eens wat dat betekent als landen massaal ons voorbeeld volgen en fossiele brandstof gaan vervangen door biomassa”, aldus directeur van Natuur & Milieu Marjolein Demmers.

Duurzaamheid
Naast de beschikbaarheid is volgens Natuur & Milieu ook de duurzaamheid van houtpellets onvoldoende geborgd. Demmers: “Deze vorm van biomassa kan leiden tot ontbossing, verlies van biodiversiteit en verslechtering van bodemkwaliteit. Ook is het niet klimaatneutraal, omdat er veel CO2 vrijkomt bij de productie en verwerking en door de koolstof die uit de bodem vrijkomt bij kaalkap.” Voor stroom en warmte zijn volgens de organisatie zonne- en windenergie, betere isolatie en warmtepompen veel duurzamere bronnen.

 

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor