Natuur & Milieu ontvangt 3,2 miljoen van Postcode Loterij | Natuur & Milieu

Natuur & Milieu ontvangt 3,2 miljoen van Postcode Loterij

Al sinds 1996 mag Natuur & Milieu zich tot de beneficiënten van de Postcode Loterij rekenen. Ook dit jaar ontvingen wij weer de jaarlijkse bijdrage van € 1,8 miljoen om ons werk te steunen. Wij zijn de Postcode Loterij en al haar deelnemers ontzettend dankbaar voor deze bijdrage. Deze financiële steun biedt vaak de mogelijkheid om een project stevig neer te zetten en maakt daarnaast juist die werkzaamheden mogelijk die hard nodig, maar lastig financierbaar zijn.

Daarnaast ontvingen wij dit jaar een toekenning van € 1.4 miljoen om het project ‘De wilde bij in de hoofdrol’ mogelijk te maken. Wij zijn de Postcode Loterij en haar deelnemers enorm dankbaar voor deze kans. In dit project bieden Natuur & Milieu en IVN samen een structurele oplossing voor de problemen met de wilde bij. We zetten in op bijvriendelijk groenbeheer, met o.a. bloemrijke bermen en landschappen. We scheppen een betere leefomgeving voor nu en voor later.

Dat het slecht gaat met de honingbij is alom bekend. Dat de wilde bijen ook hard achteruit gaan, komt de laatste jaren steeds meer aan het licht. Nieuw is dat onderzoekers pas recent hebben ontdekt dat wilde bijen een hele grote rol spelen bij de bestuiving van onze landbouwgewassen. Veel meer dan we dachten! Wilde bijen blijken veel efficiëntere bestuivers te zijn dan honingbijen. Juist de wilde bijen zijn dus cruciaal voor de productie van ons voedsel. Daarom richten we ons in dit project op de wilde bij. Met als bijvangst dat ook alle honingbijen profiteren van ons werk.

Helft opbrengst Postcode Loterij naar goed doel

Dankzij de 2,8 miljoen deelnemers groeide de opbrengst van de Postcode Loterij het afgelopen jaar naar ruim 682 miljoen euro. De helft hiervan gaat naar het goede doel: een recordbedrag van ruim 341 miljoen euro is verdeeld over 110 goede doelen. Bekijk een overzicht van alle schenkingen.

Natuur & Milieu bedankt de Postcode Loterij en al haar deelnemers voor de voortdurende steun. Met deze hulp kunnen wij samen werken aan een duurzame wereld. Meer over de Postcode Loterij en haar goede doelen vind je op postcodeloterij.nl. En volg de Postcode Loterij via Twitter en op Facebook.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor