Natuur & Milieu en GroenLeven werken samen aan goede inpassing zonne-energie

Zonne-energie opgewekt op daken, binnenwateren en velden levert een essentiële bijdrage aan de transitie naar duurzame energie. Maar de uitrol van zonne-energie is niet vanzelfsprekend. Duurzame energieprojecten lopen vertraging op of worden soms zelfs afgeblazen doordat gebrekkige inpassing ten koste gaat van draagvlak. GroenLeven en Natuur & Milieu werken de komende twee jaar samen om hier verandering in te brengen. Het doel van de samenwerking is een natuurinclusieve uitrol van zonne-energie mét draagvlak. 

Samen voor een natuurinclusieve energietransitie mét draagvlak 

Om de energietransitie succesvol te laten verlopen ontwikkelt GroenLeven innovatieve zonneparken op daken, grond, kassen, parkeerplaatsen, vuilstorten, bedrijfshallen en water door heel Nederland. Dit doen zij altijd in samenspraak met de omgeving en met oog voor natuur, cultuurhistorie en biodiversiteit. In de komende twee jaar bundelt Natuur & Milieu haar krachten met GroenLeven om een natuurinclusieve energietransitie verder vooruit te helpen.

Het belang van goede inpassing 

Zonneweides zorgen voor een verandering in de omgeving, en de vrees voor effecten op de natuur kan leiden tot weerstand onder omwonenden. Dit terwijl het goed mogelijk is om de productie van duurzame energie hand in hand te laten gaan met natuurversterking én de belangen van omwonenden. Helaas blijven de goede voorbeelden vaak onderbelicht. GroenLeven en Natuur & Milieu willen de positieve verhalen meer naar voren brengen om te zorgen dat zonne-energie op de best mogelijke manier kan bijdragen aan de verduurzaming van Nederland.  

“De energietransitie kan niet slagen zonder steun van de bevolking en behoud van natuurwaarden. Daarom is het ontzettend belangrijk dat ontwikkelaars zoals GroenLeven natuurversterking onderdeel maken van hun projecten en goed rekening houden met de belangen van omwonenden en andere lokale partijen. We kijken er enorm naar uit om de energietransitie samen op een verantwoorde manier verder te brengen.”

Peter de Jong, Programmaleider Duurzame Energie van Natuur & Milieu
Delen

Contact opnemen

Journalisten kunnen voor persgerelateerde vragen contact opnemen met onze persvoorlichters:

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/nieuwsberichten/natuur-milieu-en-groenleven-werken-samen-aan-goede-inpassing-zonne-energie/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>