Natuur & Milieu en Greenchoice: verdeel afsluitkosten gas eerlijk | Natuur & Milieu

Natuur & Milieu en Greenchoice: verdeel afsluitkosten gas eerlijk

Verdeel afsluitkosten gas eerlijk

Schrap de individuele afsluitkosten voor huishoudens die van hun gasaansluiting af willen. De kosten die hiervoor worden gemaakt, kunnen beter worden verdeeld over alle huishoudens. Dat is eerlijker en stimuleert huiseigenaren om versneld van het gas af te gaan. Hiervoor pleiten Natuur & Milieu en Greenchoice op basis van een onderzoek door CE Delft naar de verschillende manieren om de afsluitkosten te socialiseren.

Het kost gemiddeld € 617 om een woning los te koppelen van het gasnet. Nu komt de rekening daarvoor volledig terecht bij de huiseigenaar die afgesloten wil worden. “Deze kosten stuiten op veel onbegrip,” aldus Emile Püttmann, adviseur sectorontwikkelingen van Greenchoice. “Nederlanders worden opgeroepen om van het gas af te gaan, vanwege het klimaat en de situatie in Groningen. Maar wie gehoor geeft aan die oproep, krijgt nu een factuur in plaats van een bedankje. Dat is een drempel voor wie overweegt zijn huis van het gas te halen.”

Effectief en eerlijk
“Door de kosten voor de afsluiting eerlijker te verdelen, kun je huiseigenaren juist stimuleren om sneller van het gas af te gaan,” aldus Rob van Tilburg, woordvoerder van Natuur & Milieu. CE Delft heeft in het onderzoek drie varianten voor een kostenverdeling onderzocht: via de algemene belastingen, via een opslag op de nettarieven van gasafnemers en via een mix van deze twee.

Van Tilburg: “De mixvariant blijkt het meest effectief én eerlijk. In deze variant worden de kosten deels gedragen door alle belastingbetalers, en dus ook degenen die van het gas af gaan, maar is er ook een financiële prikkel om sneller van het gas af te gaan. Na afsluiting van het gas komen de kosten van de opslag immers te vervallen.”

Politieke keuze
De politiek is aan zet om de kostenverdeling anders in te richten. Hiervoor moet namelijk het belastingplan worden aangepast. Ook moet er een wijziging komen in de zogenaamde ‘tarievencode’, waarin het Ministerie van EZK, de ACM en de netbeheerders bepalen welke tarieven gelden en hoe hoog die zijn. Van Tilburg en Püttmann: “We roepen het kabinet op om haast te maken met de nodige aanpassingen, zodat deze verduurzamingsdrempel zo snel mogelijk verdwijnt.”

Over het onderzoek
De drie onderzochte varianten zitten als volgt in elkaar:

Variant 1: Verhoging rijksbelasting. De inkomsten hieruit worden als subsidie uitgekeerd als een afsluiting plaatsvindt. Zo betaalt elk huishouden jaarlijks hetzelfde bedrag om de kosten van alle afsluitingen van het gasnet mee te financieren. Ongeacht of/wanneer een huishouden overgaat tot afsluiting. Deze variant heeft geen prikkel voor huishoudens om eerder of later van het gas te gaan.

Variant 2: Verhoging nettarief van gasafnemers. De inkomsten hieruit worden als subsidie uitgekeerd als een afsluiting plaatsvindt. Huishoudens die langer aangesloten blijven op het gasnet, zullen een steeds hogere rekening betalen voor het afsluiten, doordat de groep aangeslotenen steeds kleiner wordt.

Variant 3: Verhoging op het nettarief, waarvan de hoogte in 2040 wordt bevroren. Het resterende deel wordt vanaf 2040 gefinancierd uit verhoging van de rijksbelasting. Huishoudens die langer op het gasnet aangesloten blijven, krijgen een hogere rekening, maar de hoogte daarvan is begrensd. Dit voorkomt verder stijgende kosten voor woningen die niet of zeer lastig van het gas af kunnen.

Het volledige onderzoek is hier te vinden.

________________________________________________________________________________

Update 5 juli 2019: Reactie van het ministerie van Economische Zaken

Het ministerie van Economische Zaken heeft op 5 juli gereageerd op het in maart verschenen rapport over afsluitkosten van Natuur & Milieu en Greenchoice. In dit rapport onderzocht CE Delft verschillende scenario’s voor het socialiseren (herverdelen) van afsluitkosten, de kosten die huishoudens maken wanneer ze besluiten van het gas af te gaan en over te stappen op meer duurzame energie. Minister Wiebes is het met ons eens dat de mixvariant (variant 3) de beste methode is om enerzijds mensen te stimuleren van het gas af te gaan en tegelijkertijd de controle te houden over de kosten, wanneer deze voor individuele huishoudens te veel oplopen (zie voor uitwerking scenario’s onderstaand bericht).

Het ministerie stelt dat het socialiseren van afsluitkosten wenselijk is in een situatie waarin woningeigenaren vanuit de wijkgerichte aanpak gedwongen worden, om de gasaansluiting te laten verwijderen. Dit is een grote stap vooruit. De voorgestelde socialisering van afsluitkosten zou echter ook moeten gelden voor individuele huishoudens, daar wordt helaas onvoldoende invulling aan gegeven. Dat vinden wij een gemiste kans. Alle huishoudens verdienen een bedankje wanneer zij overgaan tot afsluiting. Of dit nu gedwongen is of niet.

________________________________________________________________________________

Update 23 juni 2020: Wetswijziging doorgevoerd

Er komt eindelijk een betere regeling voor de afsluitkosten van gas. Nadat hier in 2018 een motie over is ingediend, is er inmiddels een wetswijziging doorgevoerd waardoor de kosten voor het afsluiten van gas, die wel 700 tot 800 euro bedragen, gehalveerd moeten worden.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/nieuwsberichten/natuur-milieu-en-greenchoice-verdeel-afsluitkosten-gas-eerlijk/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Name</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>