Naar 1,2 miljoen woningen op een warmtenet in 2030

Alle steden en dorpen moeten in 2050 aardgasvrij zijn. In het Ontwerp Klimaatakkoord zijn daarom afspraken opgenomen over de groei van warmtenetten voor het verwarmen van woningen en gebouwen. Gemeenten hebben een regierol in deze warmtetransitie. Natuur & Milieu ziet mogelijkheden voor het verwarmen van 1,2 miljoen huishoudens met stadswarmte en adviseert gemeenten graag bij de warmtetransitie. Daarom publiceert zij de positionpaper ‘Geef Warmte de Leiding’, met als praktisch model de ‘Warmtewijzer’.

Individueel overstappen van een cv-ketel naar een warmtenet kan niet. Bewuste consumenten kunnen deze transitie dus niet trekken, dat is aan andere partijen. Vraag en aanbod moeten voldoende zeker zijn voordat een partij initiatief neemt tot de aanleg van een warmtenet. Gemeenten kunnen zorgen voor die vraag naar warmte door te kiezen door voor een warmtenet in een wijk. Dit geldt ook voor woningbouwcorporaties en bewonersorganisaties. Bedrijven kunnen zorgen voor zekerheid over het aanbod van stadswarmte.

Om de groei van warmtenetten te versnellen, is het volgende nodig:

  • Duurzaamheid. Natuur & Milieu vindt dat alle warmtenetten duurzaam moeten zijn of worden gemaakt. Momenteel is ongeveer 75% van de warmtenetten niet duurzaam, bijvoorbeeld doordat de geleverde warmte van fossiele energiecentrales is.
  • Betere wetgeving. De nieuwe Warmtewet moet duurzaamheidseisen stellen aan warmtenetten. Ook flexibiliteit, transparantie en tarieven moeten goed worden geregeld in deze wet. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bereidt de aanpassing van de Warmtewet nu voor.
  • Draagvlak. De voordelen van de warmtenetten moeten door onafhankelijke partijen onder de aandacht worden gebracht.
  • Vraagzekerheid. Gemeenten gaan voortvarend aan de slag met de overgang van aardgas naar warmtenetten. Deze plannen zijn cruciaal omdat ze zekerheid geven over de vraag aan bedrijven en warmteaanbieders.

Warmtewijzer
Over de duurzaamheid van warmtenetten ontstaat soms discussie. Natuur & Milieu onderscheidt vier principes. Een duurzaam warmtenet voldoet aan alle principes.

  • Efficiëntie (o.a. geen restwarmte of transportwarmte verlies, isolatie van gebouwen)
  • Meer bronnen per net (voorkomen bronafhankelijkheid, stapsgewijze verduurzaming door uitfasering van niet-duurzame bronnen)
  • Duurzame hoofdbronnen (aardwarmte, zonnecollectoren, warmtepomp op groene stroom)
  • Duurzame piekbron (garantie van energiezekerheid)

Meer weten? Lees de volledige visie in de Position Paper: ‘Geef warmte de leiding’ (Natuur & Milieu, maart 2019)

Delen

Contact opnemen

Journalisten kunnen voor persgerelateerde vragen contact opnemen met onze persvoorlichters:

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/nieuwsberichten/naar-een-miljoen-woningen-op-een-warmtenet-in-2030/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>