Minister van Voedsel: broodnodig om duurzaam voedselbeleid te borgen | Natuur & Milieu

Minister van Voedsel: broodnodig om duurzaam voedselbeleid te borgen

Het aanstellen van een Ministerie van Voedsel is broodnodig voor een effectieve aanpak van de Nederlandse voedselproblematiek. Dat is de reactie van Natuur & Milieu op het vandaag gepresenteerde voorstel van PvdA, CDA en ChristenUnie voor een Minister van Voedsel in het nieuwe kabinet. Natuur & Milieu pleit al jaren voor een Minister van Voedsel en heeft ook een al een politiek boodschappenlijstje klaarliggen voor de nieuwe bewindspersoon.

“Een Minister van Voedsel is nodig om samenhangende oplossingen daadkrachtig door te kunnen voeren, met oog voor zowel gezondheid als duurzaamheid en welvaart.” aldus Sijas Akkerman, hoofd Voedsel bij Natuur & Milieu. “Door het hele takenpakket onder te brengen bij één Ministerie voorkom je het versnipperde en soms zelfs tegenstrijdige beleid dat nu wordt gevoerd.” Op dit moment zijn er maar liefst zeven ministeries verantwoordelijk voor onderdelen van het voedselbeleid, waaronder Economie, Landbouw & Innovatie, Volksgezondheid, Onderwijs, Infrastructuur & Milieu en Buitenlandse Zaken.

De agenda van de Minister van Voedsel zou er volgens Natuur & Milieu als volgt uit moeten zien:

Agenda van de Minister van Voedsel

De grootste uitdaging voor de Minister van Voedsel is het leggen van verbindingen tussen voedselproductie en -consumptie. De Minister van Voedsel onderneemt actie op de volgende terreinen:

1. Gezondheid. De Minister van Voedsel zorgt ervoor dat Nederlanders meer groente en fruit gaan eten, hij voert een suiker-tax in tegen overgewicht en voorkomt resistentie tegen antibiotica.

2. Milieu. De Minister van Voedsel zet zich samen met onze boeren in voor ecologisch efficiënte, schone en duurzame productie en maakt snelle vergunningverlening mogelijk voor bedrijven die op dit gebied toonaangevend zijn.

3. Natuur. De Minister van Voedsel begrijpt dat het veevoer voor onze Nederlandse koeien, kippen en varkens gevolgen heeft voor het leven van de jaguar in Latijns-Amerika, investeert in de productie van veevoer in Europa en maakt ons minder afhankelijk van buitenlandse grondstofstromen

4. Economie. De Minister van Voedsel ontwikkelt  business modellen waarbij met minder voedselproductie meer verdiend wordt.

5. Veiligheid. Voldoende voedsel is de basis voor vrede en een stabiele economie. De Minister van Voedsel brengt Nederlandse kennis over duurzame, ecologisch efficiënte landbouw naar ontwikkelingslanden.

6. Cultuur. De Minister van Voedsel helpt de flexitariër en stimuleert een flexitarisch eetpatroon waarbij mensen een aantal keren per week vlees vervangen door een plantaardig alternatief. Dat kan door vlees en vis duurder te maken en groenten en fruit goedkoper. Samen met supermarkten, bedrijven en maatschappelijke organisaties ontwikkelt de minister een langdurige campagne om flexitarisch eten voor mensen aantrekkelijk te maken.

7. Toekomst. De Minister van Voedsel zet zich in voor het betaalbaar houden van voedsel voor iedereen in de wereld. Ook houdt hij rekening met de gevolgen van eventuele klimaatverandering. Want een goede voedselvoorziening is van belang voor de toekomst van onze kinderen en onze wereld.

Meer achtergrond bij deze zeven speerpunten is hier te vinden.

 

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor