Milieuorganisaties: scoor met ‘inkoppertjes’ voor het klimaat

Goed klimaatbeleid en een schone, innovatieve industrie levert Nederland concurrentievoordeel, welvaart en banen op. Het fossiele tijdperk maakt plaats voor een nieuw tijdperk waarin duurzame bedrijven kansen krijgen die banen opleveren. Die kansen moet Nederland dan wel grijpen. Dat maken cartoons die vanaf vandaag in landelijke dagbladen te zien zijn duidelijk.

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), Natuur & Milieu, Greenpeace, Natuur- en Milieufederaties, Milieudefensie, de Jonge Klimaatbeweging en MVO Nederland zijn afzender van de illustraties. De organisaties vragen zo aandacht voor maatregelen die nu nodig zijn om de uitstoot van CO2 terug te brengen. ‘We laten hiermee zien dat we voor een keuze staan: rommelen we door op een doodlopend spoor, of investeren we in echt duurzame doorbraken? Het antwoord is wat ons betreft een inkoppertje’, aldus Marjolein Demmers van Natuur & Milieu.

Goed klimaatbeleid voor de industrie, een inkoppertje

In heel Nederland willen we 49% CO2-uitstoot verminderen en daar moet iedereen een steentje aan bijdragen. Alle sectoren gaan verbeteren: huizen en gebouwde omgeving, elektriciteitsproductie, vervoer en mobiliteit, landbouw en veeteelt, en onze grote energie-intensieve industrie. De industrie heeft in dit rijtje nog de grootste taak, omdat zij een forse CO2 uitstoot heeft. Het goede nieuws is dat de industrie dit kan veranderen en kan verduurzamen. Sommige bedrijven doen dat al. Zij zetten in op duurzame energie en innovatieve technieken, die ook interessant zijn voor het buitenland. Die koplopers plukken al de voordelen van duurzame, toekomstbestendige innovatie en productie. Om de industrie van de toekomst volledig aan te zwengelen en meer kansen te creëren, stellen de milieuorganisaties verschillende stappen voor. Dit zijn de inkoppertjes:

  1. De vervuiler moet gaan betalen: met een CO2-heffing.

Het is een simpele regel waar we ons allemaal aan moeten houden: als je vervuilt, moet je betalen. Dat is nog niet voldoende het geval bij de industrie. Het zou niet zo mogen zijn dat burgers en MKB gaan betalen voor de verduurzaming van de industrie. Daarom moet de industrie een CO2-heffing gaan betalen.

Een milde CO2-heffing voor een industrieel bedrijf wordt betaald voor iedere hoeveelheid CO2 die het bedrijf uit de schoorsteen blaast. Door een milde heffing hoeven bedrijven niet te vrezen voor een negatief effect op hun concurrentiepositie en hoeft niet gevreesd te worden voor de werkgelegenheid. De opbrengsten van deze heffing gaan in een potje waarmee de industrie verduurzaming kan financieren. Met subsidie verbeteren via een CO2-heffing, dat vinden wij een goede kans. Inkoppertje!

  1. Wie zich niet aan de afspraken houdt, moet een boete betalen

De industrie moet al in actie schieten door een CO2-heffing en de mogelijkheid om subsidie aan te vragen om te verduurzamen, nadat ze de CO2-heffing heeft betaald. Komen de bedrijven niet in actie en blijven ze meer CO2 uitstoten dan is toegestaan? Dan moeten ze een boete krijgen. Die boeteregeling kunnen we als aanvulling toepassen op de regels die al bestaan voor uitstoot in Europa en waarborgt de doelstelling van 49% CO2-reductie. Een effectief boetesysteem: inkoppertje!

  1. We moeten échte doorbraken stimuleren

Er zijn veel plannen om de CO2 die vrijkomt bij industriële processen onder de grond te stoppen. Dat is geen echt duurzame oplossing op de lange termijn. In plaats van subsidie te geven aan CO2-afvang en opslag, kan dat geld beter worden geïnvesteerd in duurzame doorbraken die de industrie nodig heeft voor de toekomst. Een limiet op hoeveel geld er naar CO2-afvang en opslag mag gaan en hoe lang dit gedaan mag worden: inkoppertje!

De inhoudelijke uitwerking van deze punten lees je terug in de position paper die Natuur & Milieu heeft opgesteld in samenwerking met Greenpeace, Milieudefensie en de Natuur- en Milieufederaties.

 

Delen

Contact opnemen

Journalisten kunnen voor persgerelateerde vragen contact opnemen met onze persvoorlichters:

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/nieuwsberichten/milieuorganisaties-scoor-met-inkoppertjes-voor-het-klimaat/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>