Milieuorganisaties: MER Schiphol kan direct de prullenbak in | Natuur & Milieu

Milieuorganisaties: MER Schiphol kan direct de prullenbak in

De gisteravond gepresenteerde concept-milieueffectrapportage (MER) over de uitbreiding van Schiphol biedt een zeer beperkt beeld van de werkelijke milieueffecten en is daarom volstrekt ongeschikt om besluitvorming op te baseren. Dat stellen Greenpeace, Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland.

Het klimaatakkoord van Parijs wordt in de MER straal genegeerd door te stellen dateen aanzienlijke groei van CO2-uitstoot binnen de milieuruimte past. De voorspellingen over geluidsoverlast zijn gebaseerd op theoretische modellen die ver van de werkelijkheid afstaan. Toename in ultrafijnstof, met grote risico’s voor de gezondheid, wordt buiten beschouwing gelaten. Na de omstreden MER Lelystad Airport toont deze MER Schiphol wederom aan dat de samenleving er niet vanuit kan gaan dat het belang van mens, natuur en milieu betrouwbaar en volledig wordt beoordeeld. Een andere MER-aanpak is dringend nodig.

Vertrouwen
Cas van Kleef, campagneleider Greenpeace: “In 2018 kun je niet met droge ogen beweren dat een flinke stijging van CO2-uitstoot binnen de milieuruimte past. Niemand begrijpt dit nog. Door dit als ‘milieueffectrapportage’ te accepteren neemt het vertrouwen in de overheid af. Het wegkijkbeleid moet doorbroken worden – we vliegen af op klimaatchaos en Schiphol kan onmogelijk verder groeien.”

Bizar
Marjolein Demmers, directeur Natuur & Milieu: “De samenleving kan dit soort gebrekkige MER’s niet meer accepteren. De totale milieu-impact moet worden doorgerekend, dat betekent naast klimaat ook volledig inzicht in ultrafijnstof, stikstof en andere non-CO2 emissies. Het is bizar dat deze blinde vlek door de overheid nog wordt toegestaan. Stuur de rapporteurs terug naar de tekentafel en laat de volledige milieu-impact doorrekenen.”

Onnauwkeurig
Sijas Akkerman, directeur Natuur en Milieufederatie Noord-Holland: “De geluidsberekeningen in de concept-MER van Schiphol zijn onnauwkeurig. Het gebruikte rekenmodel schat de geluidsbelasting tussen de 1 tot 3 dB-Lden te laag in. Dat lijkt een klein getal, maar dit scheelt jaarlijks 125.000 vliegtuigen en 120.000 ernstig gehinderde omwonenden. Op deze berekeningen kun je geen besluiten over de toekomst van Schiphol baseren.” De uitgebreide bevindingen van de Milieufederatie Noord-Holland staan in de technical challenge van de MER Schiphol.

Voorjaar
Na het uitkomen van de omstreden MER Lelystad deed Natuur & Milieu dit voorjaar al een oproep uitgaan, samen met wetenschappers, milieu- en gezondheidsorganisaties, juristen, omwonenden en bezorgde burgers, voor een volledige milieurapportage. Helaas volhardt Schiphol Group nu in dezelfde gemankeerde MER-opzet.

Greenpeace, Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland staan voor een betere en duurzamere luchtvaart en internationaal vervoersbeleid. Op luchtvaartmanifest.nl staat ons gezamenlijke manifest.

Oproep
Lees hier ons dossier over luchtvaart en teken de oproep.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><a id='gf_186' class='gform_anchor' ></a><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/nieuwsberichten/milieuorganisaties-mer-schiphol-kan-direct-de-prullenbak-in/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' tabindex='1' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false"/> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Comments</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' tabindex='2' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> if(typeof gf_global == 'undefined') var gf_global = {"gf_currency_config":{"name":"Euro","symbol_left":"","symbol_right":"&#8364;","symbol_padding":" ","thousand_separator":".","decimal_separator":",","decimals":2},"base_url":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms","number_formats":[],"spinnerUrl":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms\/images\/spinner.gif"};jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>