Milieubeweging staakt onderhandelingen klimaattafel luchtvaart | Natuur & Milieu

Milieubeweging staakt onderhandelingen klimaattafel luchtvaart

Na ruim een half jaar onderhandelen neemt Natuur & Milieu afstand van de teksten voor het ‘ontwerpakkoord duurzame luchtvaart.’ Deze klimaattafel voor luchtvaart werd eind juni in het leven geroepen om, parallel aan het Klimaatakkoord, plannen voor de verduurzaming van de luchtvaart te presenteren. Het conceptakkoord moet binnenkort naar de Tweede Kamer. Natuur & Milieu concludeert dat het voorliggende akkoord de titel ‘duurzame luchtvaart’ niet waardig is.

Marjolein Demmers, directeur Natuur & Milieu: “Helaas moeten we constateren dat de luchtvaartsector IenW, die de onderhandelingen leidde, gevangen houdt in een zeer effectieve houdgreep. De sector wist vakkundig afspraken voor een ambitieuze CO2-doelstelling uit de teksten te houden. De plannen blijven steken bij innovatie in de sector. Hoewel innovatie ook nodig is, zijn de plannen volstrekt onvoldoende om de uitstoot van de luchtvaart significant omlaag te krijgen.”

Natuur & Milieu nam deel aan de onderhandelingen, mede namens Greenpeace en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. Met ruim twintig onderhandelaars uit de sector aan tafel, tegenover slechts één stoel voor de milieubeweging, werden de onderhandelingen gedomineerd door sectorbelangen in plaats van klimaatbelangen. Demmers: “Van een breed gedragen maatschappelijk akkoord is dan ook in de verste verte geen sprake.”

Groei als randvoorwaarde
De sector wilde verduurzamen als de groei van de luchtvaart niet ter discussie zou worden gesteld. Demmers: “Een compleet wereldvreemde randvoorwaarde voor klimaatonderhandelingen. De CO2-uitstoot van de sector kan simpelweg niet dalen als het aantal vluchten blijft groeien. Dat is alsof de bemanning van een zinkend schip zegt: we gaan alleen hozen als we het lek in de bodem niet hoeven te dichten.” In het ontwerpakkoord wordt met geen woord over groeibeperking gerept.

Klimaatimpact luchtvaartsector
De CO2-uitstoot van de luchtvaartsector groeit hard. Zonder aanvullend beleid zal de sector in 2050 zelfs twee keer zoveel uitstoten. Als één van de weinige Nederlandse sectoren weet de luchtvaart steeds te klimaatdans te ontspringen en heeft geen CO2-besparingsdoelstelstelling opgelegd gekregen. Dat terwijl de CO2-uitstoot van alle Nederlandse sectoren in 2050 nul moet zijn. Dit is noodzakelijk om de Parijse klimaatdoelstellingen te behalen en klimaatontwrichting tegen te gaan.

De volledige brief aan de Tweede Kamer waarin de milieubeweging afstand neemt van de conceptteksten, is hier te vinden.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><a id='gf_186' class='gform_anchor' ></a><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/nieuwsberichten/milieubeweging-staakt-onderhandelingen-klimaattafel-luchtvaart/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' tabindex='1' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false"/> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Phone</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' tabindex='2' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> if(typeof gf_global == 'undefined') var gf_global = {"gf_currency_config":{"name":"Euro","symbol_left":"","symbol_right":"&#8364;","symbol_padding":" ","thousand_separator":".","decimal_separator":",","decimals":2},"base_url":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms","number_formats":[],"spinnerUrl":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms\/images\/spinner.gif"};jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>