Marjolein Demmers nieuwe directeur Natuur & Milieu

Let op: dit bericht is onderdeel van ons nieuwsarchief. Je leest een nieuwsbericht uit 2017.


Marjolein Demmers (49) treedt op 1 november a.s. aan als directeur van Natuur & Milieu. Zij volgt hiermee Tjerk Wagenaar op, die afgelopen voorjaar terugtrad uit deze functie. Demmers is momenteel directeur van De Groene Zaak, die voornemens is om binnenkort samen te gaan met MVO Nederland.

Demmers: ‘Ik kijk ernaar uit om leiding te mogen geven aan een organisatie die zich vol inzet voor de verduurzaming van onze samenleving op het gebied van energie, voedsel, grondstoffen en mobiliteit. Deze onderwerpen liggen mij na aan het hart en milieu-impact is de rode draad geweest in mijn loopbaan. De verbindende, oplossingsgerichte aanpak van Natuur & Milieu past goed bij mij. In mijn nieuwe rol wil ik me toeleggen op het behartigen van het milieubelang en het behalen van concrete resultaten, samen met de collega’s en partners van Natuur & Milieu.’

Zowel de Raad van Toezicht als het managementteam van Natuur & Milieu zijn bijzonder verheugd met het aantreden van Demmers: ‘Marjolein heeft zowel de noodzakelijke inhoudelijke kennis als veelzijdige ervaring in managementfuncties. Daarnaast beschikt ze over een uitgebreid bestuurlijk en maatschappelijk netwerk. Met haar grote betrokkenheid bij de actuele milieu- en natuurbelangen is zij bij uitstek geschikt om Natuur & Milieu de impact te geven die nodig is in het huidige tijdsgewricht. We zijn erg blij met haar komst,’ aldus Marike van Lier Lels, voorzitter van de Raad van Toezicht.

Voordat Demmers de leiding kreeg bij De Groene Zaak werkte zij als internationaal directeur Duurzaamheid en Integriteit bij Royal HaskoningDHV. Eerder (2004) leidde zij bij DHV jarenlang de businessunit voor milieu- en duurzaamheidsadvisering. Voordien was Demmers o.a. werkzaam bij Essent waar ze als operationeel directeur de duurzame energie-activiteiten heeft uitgebouwd en als strateeg de afvalactiviteiten fuseerde en voorzag van een nieuwe strategie voor grondstof-terugwinning. Hiervoor werkte zij o.a. bij McKinsey & Company en behaalde zij haar MBA aan INSEAD in Fontainebleau. Demmers is sinds 2012 raadslid bij de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).

Tot 1 november zal Geertje van Hooijdonk, zoals ook de afgelopen maanden, optreden als directeur a.i. van Natuur & Milieu.

Delen

Contact opnemen

Journalisten kunnen voor persgerelateerde vragen contact opnemen met onze persvoorlichters:

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/nieuwsberichten/marjolein-demmers-nieuwe-directeur-natuur-milieu/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>