'Overheid, maak Nederland gasvrij' | Natuur & Milieu

‘Overheid, maak Nederland gasvrij’

Nederland draait nog steeds voor 94% op fossiele energie. Volgens Geertje van Hooijdonk, hoofd Energie, wordt het hoog tijd dat de Nederlandse overheid de regie pakt en ons leidt naar een gasloze toekomst.

Nederland staat momenteel voor een enorme opgave: het energiesysteem verduurzamen om klimaatverandering tegen te gaan. Momenteel draait Nederland nog steeds voor 94% op fossiele energie. De belangrijkste manier om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan is het verminderen van de CO2-uitstoot. Dit kan het makkelijkst door geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken en meer duurzame energie te ontwikkelen.

Over 20 jaar moeten de meeste woningen en gebouwen van het gas af zijn

Op dit moment zijn er concrete afspraken in Nederland over duurzame energie: 14% in 2020. De overheid en het bedrijfsleven zijn erop gericht om deze doelstelling te behalen. Met duidelijke resultaten: de markt voor windenergie is volop in beweging en zorgt er bijvoorbeeld voor dat windparken steeds goedkoper worden.

Voor gas zijn er geen concrete afspraken gemaakt. Gas is echter wel een fossiele brandstof waar we snel vanaf moeten, te beginnen bij de gebouwde omgeving. Onder andere om klimaatverandering tegen te gaan, niet meer afhankelijk te zijn van Rusland en aardbevingen in Groningen te voorkomen. Het kabinet koerst op klimaatneutraal in 2050 en dit betekent dat in dat jaar het gebruik van aardgas moet zijn afgebouwd. Dat is te ver weg en geen motivatie om nu actie te ondernemen, terwijl die hard nodig is. 7 miljoen woningen gebruiken momenteel aardgas. Een enorme operatie is nodig om die woningen anders te verwarmen. We kunnen beter gaan beginnen!

Pensioen voor aardgas

Het aardgas gaat met pensioen, dat lijkt onomstreden. De media besteden veel aandacht aan het pensioen voor aardgas. Politici spreken er veel over, dienen moties en amendementen in. De aansluitplicht voor nieuwbouw gaat geschrapt worden. In de bouwsector zijn duurzame concepten ontwikkeld voor gasvrij wonen, zoals Nul op de Meter. Netbeheerders, bouwers en installateurs verklaren geen nieuwbouw meer te willen met aardgas. Vele gemeenten ondertekenden het Manifest om afscheid te nemen van het aardgas. 31 gemeenten doen mee aan de Green Deal Aardgasvrij wijken.

Iedere euro publiek geld die we nu nog in het gasnet investeren is niet rendabel

Toch is de praktijk nog anders: het Nederlandse aardgasgebruik in huishoudens blijft ongeveer gelijk. 64% van de nieuwbouwwoningen krijgt nu nog een aansluiting op het gasnet, zo bleek uit onderzoek van Natuur & Milieu in mei van dit jaar (link). Dit onderzoek was aanleiding voor rondetafelgesprekken in de Tweede kamer en wetvoorstellen van minister Kamp en kamerlid van Tongeren. Beide voorstellen zullen de plicht voor netbeheerders schrappen om iedereen die dat vraag aan te sluiten aan het gasnet. Netbeheerders zijn nu wettelijk verplicht om gas aan te leggen als de consument daarom vraagt, tenzij er al een warmtenet is. Dat gaat veranderen. Maar daarmee is nieuwbouw met aardgas nog niet onmogelijk. En voor de bestaande woningen is nog niets geregeld.  Werk aan de winkel.

Om te zorgen dat we minder gas gebruiken: besparen is altijd goed en maakt het overstappen op alternatieven makkelijker. Om te zorgen dat er geen nieuw gasnetten meer worden gelegd en dat de vervanging van gasnetten stopt. Om te zorgen dat nieuwbouw altijd gasloos is en dat bestaande woningen het aardgas ook met pensioen sturen.

Technisch is het allang mogelijk om gasloos te bouwen en te wonen. Doet u mee en stuurt u ook het aardgas met pensioen?

 

Geertje-van-Hooijdonk_200x200

Geertje van Hooijdonk is hoofd Energie bij Natuur & Milieu

 

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
  • Bekijk de privacyverklaring