Luchtvaartnota milieuorganisaties toont aan: krimp luchtvaart onvermijdelijk

Update januari 2020: Eind 2019 zou de de nieuwe luchtvaartnota 2020-2050 worden gepresenteerd door minister Van Nieuwenhuizen. Naar aanleiding daarvan hebben wij haar in oktober 2019 een alternatieve luchtvaartnota overhandigd met onze toekomstvisie voor luchtvaart en emissievrij reizen in 2050. Inmiddels is het januari 2020 en zijn we nog steeds in afwachting van de luchtvaartnota van de minister, zodra er meer bekend is, plaatsen wij een nieuwe reactie op onze website. Onderstaand bericht is van oktober 2019, toen wij samen met Greenpeace en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland onze alternatieve luchtvaartnota aan de minister presenteerden.


 

Eind dit jaar komt minister Van Nieuwenhuizen met een nieuwe luchtvaartnota 2020-2050. Deze vormt de basis voor de besluiten van het kabinet over groei van luchthavens, vliegroutes en belasting op vliegen. Natuur & Milieu, Greenpeace en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland vinden dat het tijd is voor een fundamentele omslag: de luchtvaart moet passen binnen de grenzen van klimaat, natuur en gezondheid. Daarom overhandigen wij de minister vandaag een alternatieve luchtvaartnota. Het stuk is ondertekend door een brede coalitie van maatschappelijke organisaties. Gezamenlijk doen we een dringende oproep aan de minister: krimp van de luchtvaart is onvermijdelijk.

Nieuwe realiteit

De luchtvaartsector is nu nog vrijgesteld van nationaal klimaatbeleid. Wanneer de luchtvaart op dit tempo doorgroeit, is haar uitstoot in 2050 verdubbeld. Ze stoot dan ruim twee keer zoveel uit als alle andere sectoren bij elkaar (landbouw, industrie etc.). En zit daarmee ver boven de uitstootnorm die voor de rest van Nederland geldt. Naast CO2, stoten vliegtuigen ook veel fijnstof en stikstof uit. Het RIVM berichtte deze zomer dat dit tot grote gezondheidsschade voor omwonenden van luchthavens leidt. Toch bestaan ook voor de maximale uitstoot van (ultra)fijnstof en stikstof geen normen. Marjolein Demmers, directeur Natuur & Milieu: ‘Wij roepen de minister op om harde grenzen te stellen. Er moet zo snel mogelijk een einde komen aan de uitzonderingspositie van de luchtvaart. Reizen blijft mogelijk, maar wel binnen de grenzen van het klimaat. Dat wordt de nieuwe realiteit en daarvoor dragen wij de oplossingen aan.’

Grootste luchthaven van Europa

De overheid beschermt de luchtvaart tegen belastingen en andere beperkende maatregelen, en beroept zich daarbij op het ‘economisch belang’ van onder andere Schiphol. Maar daar past relativering, zo stellen de organisaties. De bijdrage aan de economie wordt flink overschat. Er wordt onnodig veel en spotgoedkoop gevlogen, ook naar bestemmingen die bereikbaar zijn met de trein of bus. De milieuschade die dat geeft wordt niet belast. Bovendien stapt één op de drie reizigers alleen over op Schiphol en draagt daarmee nauwelijks iets bij aan de economie. Gemeten in vliegbewegingen, heeft ons kleine land inmiddels wel de grootste luchthaven van Europa. ‘Nederlanders blijven zitten met alle troep. Ook omwonenden met geluidshinder en longproblemen moeten kunnen rekenen op onze minister. De overheid moet haar zorgplicht serieus nemen’, aldus Sijas Akkerman, directeur Natuur en Milieufederatie Noord-Holland.

Actieagenda – op weg naar een duurzame luchtvaart

‘De impact van de luchtvaart op ons klimaat vraagt om actie’, aldus Joris Thijssen, directeur van Greenpeace. ‘We moeten realistisch zijn: de uitstoot van het vliegverkeer is gigantisch en vliegen zonder uitstoot is voorlopig nog een sprookje. We willen de aarde op een fatsoenlijke manier doorgeven aan de volgende generatie en dat betekent dat Schiphol vluchten moet schrappen.’ De nota van de milieuorganisaties – ‘De toekomst van de luchtvaart: naar zero emissie reizen in 2050’ – omvat een actie-agenda. Gericht aan de overheid, de luchtvaartsector en bedrijven. De agenda beschrijft in concrete maatregelen en adviezen wat er nodig is om in 2050 uitstootvrij te kunnen reizen.

 • Stel harde grenzen aan de impact die luchtvaart mag hebben op klimaat en leefomgeving.
 • Zorg voor een eerlijke prijs van vliegen. Voer een Nederlandse vliegbelasting in voor personen en
  goederenvervoer met een tarief dat recht doet aan de milieuschade.
 • Volumebeperking: stuur met gerichte maatregelen bij onder meer werkgevers en de reisbranche
  aan op minder vliegen.
 • Stimuleer onderzoek en innovatie: onder meer met een innovatiefonds en met normen die de
  toepassing van duurzame technologieën stimuleren.
 • Zorg voor transparantie in besluitvorming en voortgang. Verbeter de toepassing van MER en
  MKBA en stimuleer gezamenlijke kennisontwikkeling.
 • Maak alternatieve vervoermiddelen, zoals elektrische auto, trein en bus aantrekkelijker.
 • Verbeter de Europese samenwerking voor internationale treinverbindingen.
 • Duurzaam luchtvaart- en innovatiebeleid moet hoger op de Europese agenda.

Breed maatschappelijk appel

Initiatiefnemers van deze alternatieve luchtvaartnota zijn: Natuur & Milieu, Greenpeace en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. Tot de ondertekenaars van de nota behoren: Better Places, Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam-Airport (BTV), Jonge Klimaatbeweging, Hardt Hyperloop, LandschappenNL, Milieudefensie, MVO Nederland, de 12 Natuur en Milieufederaties, Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL), SNP Natuurreizen, Transport & Environment, Urgenda en Vogelbescherming Nederland.

Hoe reizen we straks in 2050?

koffer met stickers met informatie over reizen in 2050
Delen

Contact opnemen

Journalisten kunnen voor persgerelateerde vragen contact opnemen met onze persvoorlichters:

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/nieuwsberichten/luchtvaartnota-milieuorganisaties-toont-aan-krimp-luchtvaart-onvermijdelijk/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>