Kolenvoornemen Kamp schetst roetzwarte toekomst voor Nederland | Natuur & Milieu

Reactie Natuur & Milieu op voornemen minister Kamp

Een roetzwart voornemen. Dat is de reactie van Natuur & Milieu op het voornemen van minister Kamp om de laatste vijf kolencentrales in Nederland voorlopig in bedrijf te houden. “Dit voornemen gaat volkomen voorbij aan de klimaatafspraken uit Parijs en het brede maatschappelijk en politieke draagvlak voor het sluiten van deze CO2-kanonnen,” aldus Geertje van Hooijdonk, hoofd Energie bij Natuur & Milieu.

Het voornemen toont een pijnlijk gebrek aan lef en leiderschap. Kamp laat zijn oren volledig hangen naar de kortetermijnbelangen van de fossiele industrie en zadelt een toekomstig kabinet op met de gevolgen. Het sluiten van deze laatste vijf centrales zou in één klap 11% van haar totale CO2-uitstoot besparen. Een besparing die we keihard nodig hebben om de klimaatdoelstellingen uit het Parijsakkoord te halen en klimaatverandering tegen te gaan.

Breed draagvlak voor sluiting

Maatschappelijk en politiek gezien staan alle seinen op groen voor het sluiten van alle centrales: 75% van de Nederlanders wil een kolenexit, zo bleek uit opinieonderzoek in opdracht van NUON. De Kamer nam eind 2015 al een motie van D66 hierover aan. Uit meerdere studies blijkt verder dat sluiting van de centrales ook financieel haalbaar is en geen negatieve gevolgen heeft voor de leveringszekerheid. “Het is bizar en ongepast dat Kamp dit naast zich neerlegt en alle vijf centrales nog in bedrijf laat,” aldus Van Hooijdonk.

Subsidieslurpers

Het openhouden van de vijf kolencentrales zal de Nederlandse belastingbetaler de komende jaren miljarden aan subsidie kosten. De centrales krijgen momenteel subsidie om biomassa bij te stoken. Dat terwijl hier geen klimaatwinst mee wordt geboekt en de alternatieven meer banen, schone lucht en CO2-besparing opleveren.“Op deze manier wordt de subsidie feitelijk gewoon verbrand,” aldus Van Hooijdonk.

Advies

Natuur & Milieu heeft Minister Kamp en staatssecretaris Dijksma uitgebreid geadviseerd wat te doen met de kolencentrales in Nederland. Ons advies luidde om alle kolencentrales te sluiten uiterlijk per 1 januari 2020, onderbouwd door diverse wetenschappelijke studies, de afspraken uit het Parijsakkoord, en een breed draagvlak. “Op 13 januari neemt de minister een definitief besluit. We zullen de maatschappelijke druk blijven opvoeren totdat de laatste kolencentrale dicht is,” aldus Van Hooijdonk.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/nieuwsberichten/kolenbesluit-kamp-schetst-roetzwarte-toekomst-nederland/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Comments</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>