Klimaatschade biodiesel drie keer zo groot | Natuur & Milieu

Klimaatschade biodiesel tot drie keer zo groot als fossiele diesel

Oproep Natuur & Milieu: kabinet, voorkom toename schadelijke biobrandstoffen

Biodiesel levert gemiddeld 80% meer klimaatschade op dan fossiele diesel. Het meest schadelijk is biodiesel uit palmolie: dat is drie keer schadelijker voor het klimaat dan fossiele diesel. Biodiesel uit sojaolie is twee keer schadelijker dan fossiel. Dit blijkt uit onderzoek van Ecofys in opdracht van de Europese Commissie.

 Averechts effect

‘Dit rapport is glashelder: het biobrandstoffenbeleid werkt averechts. Ooit bedoeld om klimaatschade te voorkomen, blijkt nu dat biodiesel veel schadelijker is dan fossiele diesel. Hier moeten we dus zo snel mogelijk vanaf,’ aldus Maarten van Biezen, hoofd Mobiliteit bij Natuur & Milieu. ‘Bedrijven en overheden kunnen beter inzetten op biobrandstoffen uit afval en reststromen. Deze leveren wel klimaatwinst op. Helaas komt de ontwikkeling hiervan onvoldoende op gang omdat biodiesel uit voedselgewassen op korte termijn goedkoper zijn. Een makkelijk middel dus om aan de verplichte bijmenging te voldoen.’

hier

 

Verplichte bijmenging biodiesel

In Europa is het verplicht om biobrandstoffen bij te mengen. In 2020 moet dit 10% zijn. Bij Nederlandse brandstof wordt nu 1,7% biobrandstof uit voedselgewassen bijgemengd. Uit verschillende eerdere rapporten, studies en noodkreten van de lokale bevolking in ontwikkelingslanden blijkt dat de teelt van gewassen voor biobrandstoffen veel problemen oplevert. Dat komt onder andere door de verdringing van land voor voedselproductie, het kappen van regenwoud, bosbranden en klimaatschade bij de productie.

Kabinetsbesluit

Deze zomer besluit het kabinet over het percentage bijmenging uit voedselgewassen. Eerder drong de Tweede Kamer er al op aan dat biobrandstoffen uit voedselgewassen niet mochten toenemen. De Europese wet biedt hier ook ruimte voor. Van Biezen: ‘We roepen het kabinet op om biodiesel uit voedselgewassen niet meer te stimuleren en verdere toename hiervan te voorkomen. Dit zorgt ervoor dat de groei moet komen uit betere biobrandstoffen met minder klimaatschade. Deze groei is hard nodig om de klimaatdoelen te halen.’

(foto: Vincent Poulissen)

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/nieuwsberichten/klimaatschade-biodiesel-tot-drie-keer-zo-groot-als-fossiele-diesel/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Email</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>