Het klimaat wacht niet op treuzelende burgemeesters | Natuur & Milieu

Het klimaat wacht niet op treuzelende burgemeesters

Volgens zes burgemeesters van Nederlandse kustplaatsen kunnen windparken prima 90 kilometer buiten de kust gebouwd worden. Maar is dat wel zo? Lees onze reactie, die ook in de Volkskrant is gepubliceerd, hier onder.

Negentig kilometer uit de kust bouwen is natuurlijk een mooi idee, maar dit gebied alleen is helaas onvoldoende om onze klimaatdoelstellingen te behalen, betoogt Geertje van Hooijdonk van Natuur & Milieu.

De kustgemeenten Bergen, Zandvoort, Noordwijk, Noordwijkerhout, Katwijk en Wassenaar protesteren tegen de komst van windmolenparken op 18,5 kilometer uit de kust. Zij beweren in een opiniestuk van 16 november, dat er een alternatief is: op negentig kilometer uit de kust, dat zelfs zonder meerkosten gebouwd kan worden.

Negentig kilometer uit de kust bouwen is natuurlijk een mooi idee, maar dit gebied alleen is helaas onvoldoende om onze klimaatdoelstellingen te behalen. Om verdere opwarming van de aarde te voorkomen, moeten we nog meer windparken bouwen. Ook parken dichtbij de kust. Er is bovendien haast bij: slechts 6 procent van onze energie is nu duurzaam. In 2020 moet dit 14 procent zijn. Geen tijd voor vertraging dus. Als we nu kiezen voor het gebied IJmuiden Ver, met alle vertraging én hogere kosten, dan nog zouden we de locaties voor de Hollandse Kust nodig hebben.

Als we nu kiezen voor het gebied IJmuiden Ver dan nog zouden we de locaties voor de Hollandse Kust nodig hebben

Meerkosten

De kustgemeentes beweren daarnaast dat het bouwen van windparken ver op zee zonder meerkosten kan. Deskundigen, onder andere van TU Delft, ECN en Tennet, stellen samen met minister Kamp echter dat dit niet klopt. Ondanks de kritiek op het rapport blijven de burgemeesters van deze gemeenten bij hun standpunt dat deze parken met langere kabels, diepere funderingen en langere aanvaarroutes tegen ‘vrijwel dezelfde kosten gerealiseerd kunnen worden’.

Tweederde van de Nederlandse bevolking is voorstander van windmolens

 Op de hulp van deze kustgemeentes hoeft Nederland niet te rekenen in de omslag naar duurzame energie. Gelukkig zijn er ook genoeg voorstanders: tweederde van de Nederlandse bevolking is voorstander van windmolens op zee en ook burgemeesters van onder andere Den Helder en Velsen zien de huidige plannen voor windmolenparken graag komen. Alle reden dus om haast te maken met het plaatsen van windmolens. De Nederlandse overheid en ook de burgemeesters van kustplaatsen moeten zich niet in de luren laten leggen door kleine protestgroepen maar luisteren naar een grote meerderheid. Alleen zo kunnen we klimaatverandering een halt toeroepen.

Geertje-van-Hooijdonk_200x200

Geertje van Hooijdonk is hoofd Energie bij Natuur & Milieu

Bekijk het artikel op www.volkskrant.nl.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor