Kapot elektrisch apparaat vaak ten onrechte weggegooid | Natuur & Milieu

Kapot elektrisch apparaat vaak ten onrechte weggegooid

Als een elektrisch apparaat stuk is, gooit 73% van de Nederlanders het weg en vervangt het door een nieuw exemplaar. Een minderheid gaat tot reparatie over. Dit blijkt uit onderzoek van Natuur & Milieu en Stichting Repair Café International, uitgevoerd door Panelwizard.

De meeste apparaten blijken echter goed te repareren. 55% van de elektrische apparaten die bij Repair Cafés werden binnengebracht, is in 2017 succesvol gerepareerd, blijkt uit de Reparatiemonitor, het eigen onderzoek van Repair Cafés. ‘Het is dus zeker lonend om kapotte apparaten naar het Repair Café te brengen,’ aldus Martine Postma, directeur van Stichting Repair Café. In de Reparatiemonitor werden gegevens verzameld over meer dan 2300 reparaties.

Weinig reparatiekennis
Minder dan 1 op de 10 Nederlanders bezoekt wel eens een Repair Café met een kapot apparaat. Slechts 1 op de 5 Nederlanders heeft genoeg kennis om een kapot elektrisch apparaat zelf te repareren, toont het onderzoek van Panelwizard aan. ‘Het is dus hoog tijd dat reparatiekennis breder verspreid raakt. Dat kan veel onnodig afval schelen’, aldus Postma.

Ergernis
‘Kapotte apparaten zijn een grote ergernis voor consumenten. Veel consumenten bezoeken geen Repair Café of repareren zelf, maar gooien apparaten gewoon weg. Een onnodige verspilling van grondstoffen,’ stelt Geertje van Hooijdonk, hoofd Programma’s bij Natuur & Milieu. Uit het Panelwizard-onderzoek blijkt dat 84% van de Nederlanders bereid is om meer te betalen voor een apparaat dat minder snel stuk gaat. ‘Producenten moeten dus ook hun verantwoordelijkheid nemen om betere apparaten te maken: Nederlanders geven zelfs aan dat ze daar meer voor willen betalen.’

‘Als apparaten in het Repair Café niet gerepareerd kunnen worden, is het vaak omdat onderdelen niet verkrijgbaar zijn, of omdat een product niet goed uit elkaar kan worden gehaald. Dit moet anders: apparaten moeten beter repareerbaar zijn,’ aldus Postma.

Vergroen belastingen
Ook voor de overheid is een belangrijke rol weggelegd. Op dit moment zijn veel elektrische apparaten laag geprijsd en is repareren duur. Natuur & Milieu en Stichting Repair Café pleiten ervoor dat de belasting op arbeid omlaag gaat en de belasting op grondstoffen omhoog. Van Hooijdonk: ‘In dat geval worden nieuwe producten iets duurder, maar wordt reparatie goedkoper. Dat maakt het aantrekkelijker om producten te laten repareren dan om weer een nieuw product aan te schaffen.’

Over de onderzoeken
De Reparatiemonitor is een onderzoek van Stichting Repair Café. Vrijwilligers van 12 Repair Cafés hielden een jaar lang digitaal bij wat voor spullen ze binnen kregen en of de reparaties succesvol waren. In het onderzoek werd uitgezocht hoe snel en waardoor producten kapot gaan. Ook werden belemmeringen voor reparatie in kaart gebracht. Doel hiervan was om handvatten te bieden voor het beter repareerbaar maken van producten.

Het onderzoek van Panelwizard is uitgevoerd onder een representatieve groep van 836 Nederlanders van 16 jaar en ouder, representatief voor Nederland op geslacht, leeftijd, opleiding, gezinssituatie en arbeidsparticipatie. Klik hier voor de onderzoeksverantwoording.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/nieuwsberichten/kapot-elektrisch-apparaat-vaak-ten-onrechte-weggegooid/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Email</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>