Kamp: 2020-doelen offshore wind te realiseren met spoedwet | Natuur & Milieu

Kamp: 2020-doelen offshore wind te realiseren met spoedwet

Minister Kamp stuurt uiterlijk begin februari een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer om de aanleg van offshore wind te realiseren. Kamp wil dat de spoedwet uiterlijk 1 april in werking treedt, zodat de doelen in 2020 voor elektriciteit uit windenergie worden gehaald. In deze wet wordt geregeld dat Tennet beheerder van het net op zee wordt. De Senaat wees eind december al een eerder voorstel van Kamp af.

Het wetsvoorstel Stroom werd op 22 december door een kleine meerderheid van de eerste kamer afgekeurd. Dit had te maken met de splitsing tussen de energiebedrijven Eneco en Delta, die volgens de verzamelwet een groepsverbod verplichtte. Toezichthouder ACM geeft Delta tot 1 juli 2017 en Eneco tot 1 februari 2017 de tijd om alsnog het energienetwerk los te koppelen van de levering van stroom.

Bron: Nu.nl

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor