Kamer stemt in met spoedwet Kamp | Natuur & Milieu

Kamer stemt in met spoedwet Kamp

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Kamp om snel windparken op zee te kunnen realiseren. Met de wet wordt TenneT aangewezen als netbeheerder op zee. 

In december strandde een vorig voorstel van Kamp in de eerste kamer. In die zogenaamde wet Stroom maakte, naast de aanwijzing TenneT als netbeheerder aan te wijzen, de verplichte splitsing van energiebedrijven deel uit.

Om vertraging bij de aanleg van windparken op zee te voorkomen, paste Kamp zijn wetsvoorstel aan. Hij diende nu alleen de voor windenergie relevante onderdelen in als apart wetsvoorstel.

Nu moet het wetsvoorstel nog door de Eerste Kamer behandeld worden. Dit gebeurt in maart 2016. Met de aanwijzing van TenneT als beheerder van het net op zee wordt er voor een meer strategische uitrol gekozen. Doordat geconcentreerd op een beperkt aantal plekken wordt gebouwd en gebruik wordt gemaakt van platforms waarop meerdere parken kunnen worden aangesloten, hoeven er minder platforms te worden gebouwd en minder kabels te worden gelegd. Hierdoor wordt een kleiner gedeelte van de zeebodem aangetast en hoeven ook de duinen minder vaak te worden doorkruist. Bovendien zorgt dit voor forse kostenreductie.

Bronnen

Tweede Kamer, 18 februari 2016: Stemming Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord)
Financieele Dagblad, 18 februari 2016: Kamp jaagt windmolenwet sneller door Kamer
Trouw, 18 februari 2016: Kamer steunt nieuw windmolenplan Kamp

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/nieuwsberichten/kamer-stemt-in-met-spoedwet-kamp/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Phone</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>