Kabinetsappreciatie kroon op 10 jaar Natuur & Milieu-werk voor elektrische auto’s | Natuur & Milieu

Kabinetsappreciatie kroon op 10 jaar Natuur & Milieu-werk voor elektrische auto’s

Natuur & Milieu is zeer verheugd dat het kabinet het stimuleringsplan Elektrisch Rijden van het Formule E-team (FET), waar Natuur & Milieu deel van uitmaakt, onderschrijft. Het FET is opgericht om het actieplan elektrisch rijden dat Natuur & Milieu in 2009 met partners lanceerde uit te voeren.

Voor Natuur & Milieu is het zeer belangrijk dat elektrisch rijden ook toegankelijk wordt voor een brede groep consumenten, door middel van voldoende laadinfrastructuur en een stimuleringsregeling voor consumenten. ‘Wij werken graag samen met het kabinet aan de verdere uitwerking van het plan. Voor na 2025 zijn er nog geen concrete maatregelen geformuleerd. Uiteraard denken wij graag mee hoe ook na 2025 elektrisch rijden zo optimaal mogelijk kan worden gestimuleerd,’ aldus Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu.

Natuur & Milieu werkt ook op andere fronten aan de versnelling van elektrisch rijden. Zo lanceerden zij een elektrisch lease-aanbod voor consumenten en maken via testrijders-projecten in grote steden veel mensen kennis met elektrisch rijden. Ook dringt Natuur & Milieu al jaren met leasebedrijven en fleetowners aan op ambitieuze klimaateisen aan nieuwe auto’s.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor