Kabinet, zorg voor eerlijk klimaatbeleid

Natuur & Milieu ondersteunt de Eerlijke Klimaatagenda, een investeringsagenda met aanvullende plannen voor bestaand klimaatbeleid. Deze agenda is vandaag overhandigd aan de formateur en politieke partijen door een brede coalitie van werkgevers, klimaatorganisaties, een vakbond en jongerenorganisaties. In de plannen ligt de nadruk op een groen herstel, waar niet alleen ons klimaat en onze economie bij gebaat zijn, maar ook mensen met lagere inkomens of zonder baan van profiteren. Met de maatregelen uit de agenda kan de klimaattransitie haalbaar en betaalbaar blijven en substantieel bijdragen aan de werkgelegenheid.

Het plan van 8,8 miljard euro kan gefinancierd worden vanuit het Europese herstelfonds. Het zorgt voor bijna 130 duizend arbeidsjaren werk en jaarlijks bijna 7 miljoen ton minder CO2-uitstoot (gelijk aan de CO2-uitstoot van het wegverkeer). Daarnaast verbetert het de gezondheid van mensen met opgeteld 203 duizend gezonde levensjaren. Een ‘Commissie Eerlijke Transitie’ is ook onderdeel van het plan. Die kan de regering adviseren over klimaatbeleid dat de ongelijkheid niet vergroot. Rob van Tilburg, directeur Programma’s bij Natuur & Milieu: “Vergaand klimaatbeleid is hard nodig om onze klimaatdoelen te halen, maar het is ook belangrijk dat de veranderingen op een eerlijke manier plaatsvinden. Mensen met een kleinere portemonnee mogen niet onevenredig getroffen worden.”

Veel extra werkgelegenheid in woningisolatiebranche

In de Eerlijke Klimaatagenda roepen we de politieke partijen en formateur opnieuw op om in het Regeerakkoord gas te geven op isolatie. In Nederland zijn er namelijk nog steeds te veel woningen slecht geïsoleerd. Het isoleren van woningen gaat sneller als de Rijksoverheid extra maatregelen neemt en het systematischer aanpakt. Daarom pleitten wij eerder al voor een ambitieus Nationaal Isolatie Programma voor in het Regeerakkoord. Een isolatietegoed voor woningeigenaren leidt ertoe dat het makkelijk en betaalbaar wordt om een woning te verduurzamen. Het levert een fikse reductie op van CO2, een lagere energierekening voor huishoudens én zorgt voor nieuwe banen in de bouwsector.

Frequent flyer betaalt voor vervuiling
Een andere belangrijke maatregel is dat er grenzen worden gesteld aan de luchtvaart. Al sinds 1946 is de luchtvaartsector vrijgesteld van btw op tickets en accijns op kerosine. Deze uitzonderingspositie zorgt voor oneerlijke concurrentie met duurzamere vervoersmiddelen, zoals de trein. Ook vliegen op dit moment mensen met een hoger inkomen meer dan de gemiddelde Nederlander. Het nieuwe kabinet kan voor een eerlijke transitie naar duurzamere luchtvaart zorgen door hogere ticketbelasting in te voeren en de btw- en accijnsvrijstelling voor de luchtvaart op te heffen. De lagere en middeninkomens draaien dan niet langer op voor deze gemiste belastingen.

Breed gedragen initiatief
De Eerlijke Klimaatagenda is opgesteld onder voorzitterschap van Farid Tabarki en wordt gesteund door Milieudefensie, FNV, Techniek Nederland, Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE), MVO Nederland, Jonge Klimaatbeweging, Natuur & Milieu, IVN Natuureducatie, Aedes, Woonbond, Nibud, Natuur en Milieufederaties, Nationale Jeugdraad, de Fietsersbond, Reizigersvereniging Rover, Probos, Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie, World Class Maintenance en MKB Amsterdam.

Download de Eerlijke Klimaatagenda
Delen

Contact opnemen

Journalisten kunnen voor persgerelateerde vragen contact opnemen met onze persvoorlichters:

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/nieuwsberichten/kabinet-zorg-voor-eerlijk-klimaatbeleid/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>