Kabinet, voer kilometerheffing voor vrachtverkeer in | Natuur & Milieu

Kabinet, voer kilometerheffing voor vrachtverkeer in

Natuur & Milieu publiceerde maandag 21 augustus in het Financieele Dagblad een oproep aan formerende partijen om in Nederland een kilometerprijs voor het vrachtverkeer in te voeren. Eén van de hete hangijzers in de Nederlandse politiek is kilometerbeprijzing. Dit geldt niet alleen voor de beprijzing van autoverkeer, maar ook voor vrachtverkeer. En juist voor het vrachtverkeer is het eenvoudig in te voeren. Veel Europese landen, zoals Duitsland, hebben al jaren een kilometerprijs voor het vrachtverkeer. Onze Nederlandse chauffeurs betalen daaraan mee. Tegelijkertijd betalen buitenlandse chauffeurs niet voor het gebruik van onze wegen. Dat willen wij graag veranderen. Invoering van kilometerheffing voor vrachtverkeer draagt bij aan klimaatwinst, schonere lucht en minder files op. Bovendien levert het de schatkist één miljard extra euro per jaar op, waarvan 100 miljoen uit het buitenland. Alle reden dus om dit zo snel mogelijk in te voeren.

We zijn verheugd om te vernemen dat onze oproep is opgepikt en op de formatietafel ligt. Donderdag 22 september sprak onze Geertje van Hooijdonk erover in het NOS journaal. Lees meer over de stand van zaken in dit artikel van NOS.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
  • Bekijk de privacyverklaring