“Kabinet moet leren van klimaatzaak” | Natuur & Milieu

“Kabinet moet leren van klimaatzaak”

Het kabinet kan vandaag niets anders dan maatregelen aankondigen om de CO2-uitstoot drastisch te verlagen. Dat zegt Natuur & Milieu in aanloop naar de publicatie van het Planbureau voor de Leefomgeving over de CO2-uitstoot in Nederland. Daarin staat zo goed als zeker dat de staat binnen anderhalf jaar 9 megaton CO2-uitstoot extra moet verminderen om aan het vonnis in de klimaatzaak van Urgenda te voldoen.

Natuur & Milieu roept tegelijkertijd het kabinet op niet dezelfde fouten te maken bij de uitvoering van het Klimaatakkoord als bij de klimaatzaak. Natuur & Milieu-directeur Marjolein Demmers: “Ik hoop echt dat het kabinet hier van leert. Om de doelen voor 2030 uit het Klimaatakkoord te halen, moeten we van tevoren bedenken wat we doen met eventuele tegenvallers. Dat we er dus niet in 2028 achter komen dat er eigenlijk onvoldoende gebeurd is. Dan zijn we dus te laat.”

Knopen doorhakken
In het Urgenda-vonnis draagt de rechter het kabinet op om te zorgen dat in 2020 de CO2-uitstoot in Nederland 25 procent lager is dan in 1990. Deze week lekte uit dat het kabinet waarschijnlijk nog 9 megaton CO2 te weinig verlaagt. Demmers: “Vandaag moeten er knopen worden doorgehakt. Er zijn genoeg effectieve maatregelen die snel uit te voeren zijn.”

Minder varkens
Demmers doelt daarmee op onder meer het sluiten van drie kolencentrales, het verlagen van de maximum snelheid naar 100 kilometer per uur en het verminderen van het aantal varkens. “In varkensmest zit methaan, net als CO2 een broeikasgas. Voor het houden van varkens, moeten boeren nu rechten hebben. Het kabinet kan morgen al bij boeren die willen stoppen, een groot deel van die rechten opkopen”, aldus Demmers.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><a id='gf_186' class='gform_anchor' ></a><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/nieuwsberichten/kabinet-moet-leren-van-klimaatzaak/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' tabindex='1' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false"/> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Email</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' tabindex='2' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> if(typeof gf_global == 'undefined') var gf_global = {"gf_currency_config":{"name":"Euro","symbol_left":"","symbol_right":"&#8364;","symbol_padding":" ","thousand_separator":".","decimal_separator":",","decimals":2},"base_url":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms","number_formats":[],"spinnerUrl":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms\/images\/spinner.gif"};jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>