Jacht op 'watermonsters' is geopend | Natuur & Milieu

Jacht op 'watermonsters' is geopend

Al 1380 mensen hebben de waterkwaliteit gemeten voor het onderzoek Vang de Watermonsters. Meet jij ook mee?

De jacht op de watermonsters is geopend! Sinds half juni zijn er voor het nationale wateronderzoek Vang de Watermonsters over heel Nederland meetkits verspreid. Hiermee kunnen mensen zelf de waterkwaliteit van kleine wateren in de buurt meten. Al 1380 burgerwetenschappers hebben metingen uitgevoerd op evenveel verschillende locaties. De uitkomsten helpen ons om de waterkwaliteit van kleine wateren (sloten, grachten, plassen en vennen) in beeld te brengen. We hopen dan ook dat nog meer mensen ons helpen met meten. 

Onderdeel van het onderzoek is een nitraatmeting. Die waarde geeft inzicht in hoeveel mest en/of voedingsstoffen er in het water zit. Ook kunnen de deelnemers aan het onderzoek aangeven hoeveel waterplanten, waterdieren en zwerfafval ze in en om het water aantreffen. Met een zelfgemaakte Secchi-schijf meten de onderzoekers ook de helderheid van het water. Stuk voor stuk belangrijke indicatoren voor de kwaliteit van het water.

Op het nitraatstripje is aan de kleur af te lezen hoe hoog de nitraatwaarde in het water is.

Meer metingen hard nodig
We hopen dat nog meer mensen die de meetkits hebben aangevraagd aan de slag gaan. Er zijn namelijk al bijna 15.000 meetkits verstuurd! Deelnemers kunnen tot 1 augustus op de website hun meetgegevens invoeren. Het onderzoek kost ongeveer een half uurtje tijd en handige instructiefilmpjes helpen de onderzoekers op weg.

Met een Secchi-schijf kun je de helderheid van het water meten.

Waterkwaliteit op de politieke agenda
De overheid meet standaard de waterkwaliteit in de grote rivieren, kanalen, het IJsselmeer en de andere grote meren, maar op veel andere plekken in Nederland wordt de waterkwaliteit nooit of niet regelmatig gemeten. Dat is jammer, want juist deze wateren zijn de haarvaten van het watersysteem in Nederland. In oktober verwachten we ons rapport met onderzoeksbevindingen te publiceren. De uitkomsten van het onderzoek zetten we in om het belang van goede waterkwaliteit en biodiversiteit in en rond het water in Nederland hoger op de politieke agenda te zetten.

Tussenstand metingen voor Vang de Watermonsters.

Kijk voor een actueel overzicht van de metingen op de Watermonsters-website.

Het wateronderzoek Vang de watermonsters is tot stand gekomen in samenwerking met onze partner ASN Bank en zeven Nederlandse waterschappen.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor