‘Isolatietegoed’ helpt woningeigenaren en levert 2 megaton CO2 op

Een nieuwe subsidieregeling om 2,5 miljoen woningen te isoleren zal op termijn een reductie opleveren van 2 megaton CO2. Dat is twee derde van wat gebouwen in Nederland in 2030 volgens het Klimaatakkoord minder uit moeten stoten. Rob van Tilburg van Natuur & Milieu: ‘We hebben de regeling helemaal uitgewerkt voor de regering. Woningeigenaren krijgen een eigen ‘isolatietegoed’. Dit maakt isoleren voor iedereen betaalbaar. Hopelijk komt het tegoed snel beschikbaar.’

Driekwart van de woningen in Nederland is slecht geïsoleerd. Natuur & Milieu vindt dat de overheid mensen financieel moet gaan helpen met woningisolatie. Zij heeft daarvoor een plan  uitgewerkt in de vorm van een isolatietegoed voor woningeigenaren en dit laten doorrekenen door onderzoeksbureau CE Delft. Het tegoed levert een fikse reductie op van CO2, een lagere energierekening voor huishoudens én zorgt voor nieuwe banen in de bouwsector. De organisatie presenteert haar plan voorafgaand aan het debat in de Tweede Kamer over wonen en ruimte, dat gepland staat op 9 november.

2,5 miljoen woningen
Het tegoed mag worden ingezet voor spouwmuurisolatie of vloerisolatie. Deze isolatiemaatregelen leveren de meeste CO2-winst op, zijn het eenvoudigst en het minst kostbaar. In totaal komen 2,5 miljoen woningen in aanmerking voor het tegoed. Dit zijn de woningen die nog niet beschikken over spouwmuurisolatie of vloerisolatie.  Aan het tegoed zit een maximum van 2000 euro. Een lokale organisatie zoals het energieloket keert het tegoed uit, zorgt voor informatie, regelt de uitvoering en benadert woningeigenaren actief. ‘We willen zoveel mogelijk drempels wegnemen en ervoor zorgen dat isoleren voor alle woningeneigenaren, of het nu gaat om koop- of huurwoningen, makkelijk en betaalbaar wordt’, aldus Van Tilburg.

CO2-reductie
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de uitstoot van woningen en gebouwen in 2030 met 3,4 megaton verminderd moet zijn. Het isolatietegoed levert met 2 megaton een aanzienlijke bijdrage. ‘Het Planbureau voor de Leefomgeving liet onlangs zien dat het huidige klimaatbeleid bij lange na niet genoeg CO2-reductie oplevert. Met deze regeling komen de klimaatafspraken voor de gebouwde omgeving weer binnen bereik. Bovendien is ons tegoed niet onbeperkt geldig, dat zorgt ervoor dat er eindelijk wat tempo komt’, aldus Van Tilburg.

Nieuwe banen
Om deze regeling te financieren moet de overheid 3,1 miljard euro beschikbaar stellen, over een periode van 8 jaar. Oftewel 0,4 miljard euro per jaar. Daar staat tegenover dat het de bouwsector extra banen op gaat leveren. Eén van de sectoren die door de Coronacrisis in zwaar weer verkeerd. CE Delft berekende dat het Isolatietegoed tussen de 3700 en 6700 banen kan opleveren.

Nationaal Isolatieprogramma
In de Tweede Kamer is een brede steun voor een Nationaal Isolatieprogramma, bleek na een motie van Segers (ChristenUnie) en Klaver (GroenLinks). De Kamer wil dat de overheid onnodige drempels voor isolatie weg neemt, zodat zoveel mogelijk mensen hun huis kunnen isoleren. ‘Met het isolatietegoed bieden wij het kabinet een antwoord hoe dit Nationaal Isolatieprogramma kan worden ingevuld. Ons plan kan zo het nieuwe Regeerakkoord in’, concludeert Van Tilburg.

Delen

Contact opnemen

Journalisten kunnen voor persgerelateerde vragen contact opnemen met onze persvoorlichters:

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/nieuwsberichten/isolatietegoed-helpt-woningeigenaren-en-levert-2-megaton-co2-op/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>