Invoering heffing vrachtverkeer moet sneller | Natuur & Milieu

Invoering heffing vrachtverkeer moet sneller

Minstens vijf jaar. Zolang heeft de minister van IenW, Cora van Nieuwenhuizen nodig om de MAUT, de kilometerheffing voor vrachtverkeer, in te voeren. Ze verwees daarbij naar België, die er ook vijf jaar over deed. Echter, de andere Europese landen deden er hoogstens drie jaar over om kilometerheffing voor vrachtverkeer in te voeren. België is dus een uitzondering.

De termijn van andere Europese landen moeten wij ook met gemak kunnen redden. Vele ons omringende landen gingen ons al voor. Nederland kan daarvan profiteren door aan te sluiten bij het systeem uit Duitsland of België. Dat scheelt veel uitzoekwerk en dus veel tijd. Bovendien is in driekwart van de Nederlandse vrachtwagens al een tolkastje voor de km-prijs aanwezig. Ook bedrijven zijn dus al voorbereid op een Nederlandse kilometerprijs.

De kilometerheffing voor vrachtverkeer kent eigenlijk alleen maar voordelen. Het tarief is gedifferentieerd naar vervuiling. Een schone truck betaalt dus minder per kilometer, en dat leidt tot een schoner en zuiniger wagenpark, efficiënter vervoer (minder leegrijden) en minder files. Uit eerder Zweeds onderzoek bleek dat het aandeel schone vrachtwagens in Duitsland twee keer zo groot was als in landen in landen zonder km-heffing.

Ook ontlast een Nederlandse kilometerprijs de wegen in het zuiden van Nederland. Nu rijdt er meer vrachtverkeer over de Nederlandse wegen om de heffingen in Duitsland en België omzeilen. Dus naast schoner, wordt het ook minder druk op de Nederlandse wegen. Bovendien betalen we in Nederland nu dubbel: onze chauffeurs betalen voor het gebruik van buitenlandse wegen. Hun Duitse en Belgische collega’s rijden echter bijna gratis op onze wegen en draaien niet op voor de kosten voor de infrastructuur, de gezondheid en het milieu.

Mooie bijkomstigheid is dat de inkomsten van de km-heffing terecht komen in een verduurzamings- en innovatiefonds voor de sector. Hoe sneller we daarmee beginnen, hoe eerder dit ten goede komt aan de duurzame innovatiekracht van de Nederlandse transportsector. Omdat buitenlandse vervoerders ook die heffing betalen, dragen zij in grote mate bij aan onze verduurzamingsambities. Jaarlijks levert dit zo’n 100 miljoen euro vanuit het buitenland op. Ten slotte is door onderzoeksbureau Fraunhofer uitgerekend dat invoering van de heffing geen negatieve effecten heeft op de concurrentiepositie of winstmarges van de Nederlandse logistieke sector. Ook voor transporteurs en consumenten is de kostenverhoging verwaarloosbaar, blijkt uit een analyse van Transport & Environment (0,5%).

Invoering van de MAUT in Nederland moet in 2,5 jaar lukken. Hoe? Begin nu. Stel snel vanuit de overheid een projectgroep samen, kom in januari met het stappenplan en ga in de kerstvakantie al eens op werkbezoek bij de oosterburen en leveranciers van de systemen. Start gelijktijdig met een juridisch team dat de wetgeving voorbereid. Veel zaken kunnen al prima worden voorbereid terwijl de knoop over het beste technische systeem nog moet worden doorgehakt. Start gelijktijdig met de voorbereiding en de planning voor het aanbestedingstraject. De kilometerheffing voor vrachtverkeer levert de schatkist jaarlijks 1 miljard euro op, blijkt uit CPB cijfers. Zonde om dat nog vijf jaar te laten liggen.

Gepubliceerd op 20-12-2017 in het Financieele Dagblad

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/nieuwsberichten/invoering-heffing-vrachtverkeer-moet-sneller/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Phone</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>