Inschrijvingen geopend voor masterclass Nationale Benchmark Mobiliteit | Natuur & Milieu

Masterclass Nationale Benchmark Mobiliteit

Natuur & Milieu organiseert samen met Syndesmo een masterclass Nationale Benchmark Mobiliteit voor organisaties op 20 juni 2019. Deze masterclass helpt je op weg om meer inzicht te krijgen in jouw mobiliteitsbeleid in vergelijking met andere Nederlandse bedrijven. Inschrijven is nu mogelijk.

Veel organisaties in Nederland zijn hard bezig met het verduurzamen van hun mobiliteitsbeleid. We hebben gemerkt dat zij vaak behoefte hebben aan praktische handvatten. Natuur & Milieu biedt daarom in samenwerking met Syndesmo een masterclass aan over het verduurzamen van mobiliteitsbeleid. De masterclass vindt plaats op donderdag 20 juni en is alleen toegankelijk voor bedrijven die de Nationale Benchmark Mobiliteit hebben ingevuld. Deze benchmark wordt ingezet als leidraad en kan worden ingevuld via onze website.

Wat komt aan bod in de masterclass?
Met de Nationale Benchmark Mobiliteit analyseren we op welke punten verduurzaming mogelijk is in het mobiliteitsbeleid. De masterclass wordt toegespitst op de resultaten van de ingevulde benchmarks van de deelnemers. Daarnaast bespreken we mogelijke oplossingen, zoals deelmobiliteit, MaaS (Mobility as a Service) en elektrisch rijden. Ook komen zaken aan bod die essentieel zijn bij duurzaam mobiliteitsbeleid, waaronder gedragsverandering, flexibilisering en het aanhaken van stakeholders. Ten slotte wordt ingegaan op hoe het thema mobiliteit terugkomt in het Klimaatakkoord.

Wat is de Nationale Benchmark Mobiliteit? 
De Nationale Benchmark Mobiliteit is een tool die je inzicht geeft in de duurzaamheid van jouw mobiliteitsbeleid. De benchmark laat zien hoe je het doet ten opzicht van andere organisaties en geeft aan op welke onderwerpen verbeteringen mogelijk zijn. Elke organisatie kan deze benchmark invullen, ook als je niet naar de masterclass kunt komen. Je ontvangt vervolgens een persoonlijk rapport opgesteld door onderzoeksbureau CE Delft.

Schrijf je in vóór 15 mei 2019
Een ingevulde Nationale Benchmark Mobiliteit geldt als ticket voor de masterclass. Vul uiterlijk 15 mei 2019 de benchmark in op onze website, zo wordt je automatisch ingeschreven.  Je ontvangt hiervan geen bevestigingsmail, maar na 15 mei sturen we een definitieve uitnodiging, waarbij we je vragen je aanmelding te bevestigen.

Naar de benchmark
  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><a id='gf_186' class='gform_anchor' ></a><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/nieuwsberichten/inschrijvingen-geopend-voor-masterclass-nationale-benchmark-mobiliteit/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' tabindex='1' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false"/> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Comments</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' tabindex='2' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> if(typeof gf_global == 'undefined') var gf_global = {"gf_currency_config":{"name":"Euro","symbol_left":"","symbol_right":"&#8364;","symbol_padding":" ","thousand_separator":".","decimal_separator":",","decimals":2},"base_url":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms","number_formats":[],"spinnerUrl":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms\/images\/spinner.gif"};jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>