In Nederland gekweekte platte oesters uitgezet in zee

De Rijke Noordzee is samen met een groep experts gestart met het kweken van platte oesters. Platte oesters komen in de Nederlandse Noordzee nauwelijks meer voor. Afgelopen zomer bracht de kweeklijn de eerste gezonde platte oesters voort. 30.000 jonge oesters, het zogenaamde oesterbroed, zijn deze winter uitgezet in de Zeeuwse Voordelta. Erwin Coolen, programmadirecteur De Rijke Noordzee: ‘Platte oesters kweken is lastig, dus we zijn ontzettend blij dat het gelukt is. De terugkeer van oesterbanken in onze Noordzee is weer een stap dichterbij.’

De Rijke Noordzee is een initiatief van Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee. De organisaties doen onderzoek naar natuurontwikkeling in windparken op zee. Windparken krijgen zo een dubbele functie: energie leveren én natuurversterking. ‘Een oesterbank laat de natuur onder water weer floreren. Een oesterrif geeft andere dieren beschutting, zorgt voor voedsel en schoon water, dé basis van een gezond ecosysteem’, aldus Coolen.

Parasiet-vrij
Het kweken van de platte oester is complex. Oesterlarven bereiken de volgende levensfase van de jonge oester, oesterbroed, vaak niet. Bij oesterbroed zet de larf zich vast op een schelp, steen of ander materiaal. Bij de kweeklijn van De Rijke Noordzee is dat nu wel gelukt. Bovendien is het oesterbroed getest op de veelvoorkomende parasiet Bonamia ostreae. Bonamia veroorzaakt bij platte oesters ontstekingen, die na een aantal jaar dodelijk kunnen zijn. Zowel de volwassen oesters in de kweeklijn, afkomstig uit Zeeland, als het broed zijn vrij van deze parasiet. ‘Een mijlpaal, een ziektevrije populatie oesters in de Noordzee komt weer een stap dichterbij’, aldus Coolen.

Begeleid door duikers
Het oesterbroed heeft zich gehecht aan verschillende soorten schelpen en aan een Reef Cube: een kunstmatig rif dat speciaal ontworpen is voor natuurontwikkeling in windparken op zee. Duikers van Bureau Waardenburg en Stichting Zeeschelp hebben de jonge oesters uitgezet op de zeebodem, in de Zeeuwse Voordelta vlakbij de Brouwersdam. De vraag is nu hoe de oesters groeien in het wild, of ze overleven en of de materialen waarop ze vastzitten daarop van invloed zijn.

De Rijke Noordzee
De Rijke Noordzee doet binnen verschillende windparken onderzoek naar de aanleg van schelpdierbanken. Naast deze projecten op zee heeft zij op land nu dus ook een eigen kweeklijn voor gezonde platte oesters. ‘We zetten ons met hart en ziel in voor een duurzame wereld en meer natuur. Maar dat moet wel op een verantwoorde manier, daarom werken wij hieraan mee’, aldus Coolen. De Rijke Noordzee wordt gesteund door de Nationale Postcodeloterij.

Steunt u het kweken van babyoesters?

Afgelopen zomer bracht de oesterkweeklijn de eerste gezonde platte babyoesters voort: een mijlpaal! Maar we moeten nog veel meer leren wat de ideale omstandigheden zijn om oesterbroed te kweken. Dit is essentieel om de terugkeer van oesterbanken in onze Noordzee weer een stap dichterbij te brengen. Daarvoor hebben wij uw hulp hard nodig.

Steun ons

Onderzoek
Nederland kent verschillende initiatieven gericht op het herstellen van oesterpopulaties. Het merendeel van de organisaties werkt samen onder de naam Kweek en Onderzoek Platte Oesters in Nederland (KOPON), ook de Rijke Noordzee is hieraan verbonden. Natuurorganisaties als WNF en ARK Natuurontwikkeling werken aan de terugkeer van oesterbanken via natuurherstelprojecten.

oesterbroed op reefcube

 

Delen

Contact opnemen

Journalisten kunnen voor persgerelateerde vragen contact opnemen met onze persvoorlichters:

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/nieuwsberichten/in-nederland-gekweekte-platte-oesters-uitgezet-in-zee/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>