Heel Europa kolenvrij in 2030 | Natuur & Milieu

Heel Europa kolenvrij in 2030

Heel Europa kolenvrij in 2030. Dit is het doel van een grote Europese campagne: Europe Beyond Coal. Burgers en maatschappelijke organisaties slaan de handen ineen en willen een duurzame energievoorziening en schonere lucht. Ook Natuur & Milieu is partner in deze Europese campagne.

Steenkool is één van de meest vervuilende fossiele brandstoffen. Energie die uit kolen wordt opgewekt zorgt voor zeer hoge uitstoot van het broeikasgas CO2 en draagt daardoor sterk bij aan de opwarming van de aarde. Daarnaast stoten kolencentrales ook fijnstof, stikstofdioxide, zwaveloxide en kwik uit; stoffen die schadelijke gevolgen hebben voor natuur en gezondheid. Zo leiden de kolencentrales in Europa tot wel 54 miljard euro aan gezondheidskosten (Europe’s Dark Cloud, 2015 update).

Met het klimaatakkoord van Parijs, waarin afgesproken is om de opwarming van de aarde binnen de 2 graden te houden (en te streven naar 1,5 graad), moeten landen kolencentrales wel sneller sluiten, willen ze hun handtekening onder dit akkoord waar maken. In Europa zijn er op dit moment nog 288 kolencentrales te gaan en zelfs plannen om 96 nieuwe centrales te bouwen.

In Nederland zijn er nog 5 kolencentrales open. Deze staan in de top 60 van meest vervuilende centrales in Europa. De centrale van RWE in de Eemshaven staat zelfs op plek nummer 13. Deze vijf centrales zijn samen goed voor maar liefst 11 procent van de totale Nederlandse CO2-uitstoot. In het Regeerakkoord is aangekondigd dat de Nederlandse kolencentrales uiterlijk in 2030 dichtgaan. Natuur & Milieu pleit ervoor om niet te wachten tot 2030 maar om al veel eerder over te gaan tot sluiting. Zo boeken we snel grote klimaatwinst en houden we meer tijd over om te werken aan de echt moeilijke uitdagingen.

Op de website www.beyondcoal.eu kun je meer informatie vinden over kolencentrales in Europa. Teken ook de petitie aan de Europese Commissie om alle kolencentrales te gaan sluiten. Meer lezen over de Nederlandse kolencentrales? Klik dan hier.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/nieuwsberichten/heel-europa-kolenvrij-2030/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Email</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>