‘Groenste Kabinet ooit’, geef de Klimaatwet een ijzersterk Klimaatakkoord | Natuur & Milieu

‘Groenste Kabinet ooit’, geef de Klimaatwet een ijzersterk Klimaatakkoord

Vandaag is de Klimaatwet door de Eerste Kamer aangenomen. Een mijlpaal, waarvoor lang gestreden is. Helaas is de wet door de jaren heen afgezwakt. Wat deze wet – en ons klimaat – nodig heeft, is een ijzersterk Klimaatakkoord. Opinie Natuur & Milieu op Energeia.nl

Vandaag is de Klimaatwet door de Eerste Kamer aangenomen. Een mijlpaal, waarvoor lang gestreden is. Helaas is de wet door de jaren heen afgezwakt. Van een rechte vastberaden koers, gericht op het behalen van Parijs, is de wet nu niet meer dan een vrijblijvend hulpmiddel om gezwalk te voorkomen. Wat deze wet – en ons klimaat – nodig heeft, is een ijzersterk Klimaatakkoord.

Rapporteren én aanscherpen
De Klimaatwet is vandaag aangenomen, en dat is een belangrijke stap: Nederland is nu ook bij wet verplicht om in 2050 een reductie van broeikasgassen te bereiken, van minstens 95% ten opzichte van 1990. Met de Klimaatwet moet het kabinet ieder jaar over haar voortgang rapporteren in de zogenoemde Klimaat en Energieverkenning. Het Planbureau voor de Leefomgeving brengt daarvoor de verwachte en gerealiseerde emissiereductie in kaart. Ook moet voortaan ons Klimaatplan elke vijf jaar worden aangescherpt, zoals afgesproken in Parijs. Belangrijke stappen, maar de wet heeft ook een groot manco.

Ontbreken van reductieverplichting
De zwakte van de wet zit in het ontbreken van een reductieverplichting voor 2030. Het  CO2-besparingsdoel in 2030 is van 55% afgezwakt naar 49% in, ten opzichte van 1990. Bovendien is de resultaatsverplichting voor 2030 eruit geschreven. De Klimaatwet heeft het over een ‘streven’, en dat is teleurstellend en past niet bij de ambities van het kabinet. Met een harde verplichting in de wet voor 2030 kunnen partijen worden aangesproken op hun bijdrage en kan de overheid ingrijpen. En dat is hard nodig. Zonder harde afspraken voor 2030 halen we  de Parijsdoelen in 2050 niet, want ons CO2-budget raakt op.

Time is now
Het broeikaseffect ontstaat op basis van de totale hoeveelheid ‘opgehoopte’ broeikasgassen in de atmosfeer. Elke dag pompen we er weer vele tonnen bij. Om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graad – en te voorkomen dat het klimaat rampzalig ‘uit de bocht vliegt’ –  is er een CO2-budget bepaald. Het gaat hier om de ‘nog beschikbare ruimte’  voor broeikasgassen in de atmosfeer. Hoe eerder we de uitstoot verlagen, des te groter de kans dat we dit budget niet overschrijden. En daarvoor is de periode tussen nu en 2030 cruciaal. Alle uitstoot die we nu al weten te voorkomen, betekent jarenlang minder broeikasgassen in de atmosfeer. Blijven we uitstellen tot na 2030, dan is het niet meer mogelijk om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad te houden. Er is geen tijd meer te verliezen: time is now.

Klimaatakkoord
Het Klimaatakkoord moet wel ijzersterk worden om het manco van de Klimaatwet te fixen. Met een ambitieus akkoord, kunnen de klimaatdoelen alsnog worden bereikt. Met CO2-beprijzing en steun voor maatregelen die vervuilingsbronnen aanpakken. Koplopers moeten steun krijgen en de volgers worden verplicht tot actie. Ook de afspraken over de governance van het klimaatakkoord zijn belangrijk. Het kabinet moet ervoor zorgen dat politiek, samenleving en uitvoerders de voortgang van het klimaatdossier kunnen volgen. Partijen moeten elkaar kunnen aanspreken en extra maatregelen nemen, waar dat noodzakelijk is. Niet op basis van aannames en emoties, maar op basis van de feitelijke analyses uit de jaarlijkse Klimaat en Energieverkenning.

Rijk, innovatief en slim
Het kán. Nederland is rijk, innovatief en slim genoeg om klimaatverandering te stoppen. Dit kabinet heeft de belofte gedaan om structureel het tij te keren. Het Ontwerp Klimaatakkoord dat in december werd opgeleverd kreeg van het PBL een onvoldoende. Maar de kansen op effectief klimaatbeleid zijn nog niet verkeken. De samenleving, wetenschap en het bedrijfsleven staan klaar om Nederland van ‘achterblijver’ tot ‘kampioen’ te maken. Dus kabinet, kom maar door en geef de Klimaatwet kracht met een ijzersterk Klimaatakkoord.

Marjolein Demmers
Directeur Natuur & Milieu

Gepubliceerd op Energeia.nl op 28 mei 2019

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.