Groen licht voor bouw Windmolenparken | Natuur & Milieu

Groen licht voor Wind op Zee

Snelle realisatie bouw windmolenparken

De Eerste Kamer is dinsdag akkoord gegaan met het plan van minister Kamp waarmee hij snel windmolenparken op zee wil realiseren. Om de gemaakte afspraken uit het Energie-akkoord te realiseren wil Kamp vaart maken met de komst van de windmolenparken voor de kust. In het Energie-akkoord is als doel gesteld dat in 2020 14 procent van alle energie in Nederland duurzaam moet worden opgewekt.

TenneT als netbeheerder op zee

TenneT is aangewezen als netbeheerder om ervoor te zorgen dat de energie die de windmolens op zee opwekken tegen een zo laag mogelijke prijs aan land komt. Natuur & Milieu is erg positief over het aanwijzen van TenneT als netbeheerder. TenneT zorgt voor een strategische uitrol van wind op zee. Bedrijven hoeven nu niet zelf de elektriciteitskabels aan te leggen. Doordat geconcentreerd op een beperkt aantal plekken wordt gebouwd en gebruik wordt gemaakt van platforms waarop meerdere parken kunnen worden aangesloten, hoeven er minder platforms te worden gebouwd en minder kabels te worden gelegd. Hierdoor wordt een kleiner gedeelte van de zeebodem aangetast en hoeven ook de duinen minder vaak te worden doorkruist. Bovendien zorgt dit voor forse kostenreductie.

De komende jaren worden er voor de kust van Zeeland, Noord- en Zuid-Holland vijf grote windparken ontwikkeld. Deze windmolenparken gaan samen 3.500 megawatt aan energie opleveren. Genoeg om 5 miljoen huishoudens van stroom te voorzien. Recentelijk is de meerwaarde van windparken op zee nog bevestigd door het onderzoek ‘Regionale effecten windmolenparken op zee’ van Decisio. Dit onderzoek toont nogmaals aan dat windparken op zee, naast voor het klimaat, ook grote economische meerwaarde hebben en veel extra banen opleveren.

Achtergrond

De Eerste Kamer blokkeerde eind december een eerdere poging van Kamp om TenneT aan te wijzen als netbeheerder op zee. Een tegenslag, want met het wegstemmen van dit voorstel zou de geplande bouw van windparken op zee zeker een half jaar vertraging oplopen. Minister Kamp paste zijn voorstel aan en diende nu alleen de voor windenergie relevante onderdelen in als apart wetsvoorstel. Dit nieuwe voorstel is dus op 22 maart goedgekeurd, waarmee de er dus groen licht is voor de snelle realisatie van windmolenparken op zee.

 

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><a id='gf_186' class='gform_anchor' ></a><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/nieuwsberichten/groen-licht-wind-op-zee/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' tabindex='1' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false"/> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Name</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' tabindex='2' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> if(typeof gf_global == 'undefined') var gf_global = {"gf_currency_config":{"name":"Euro","symbol_left":"","symbol_right":"&#8364;","symbol_padding":" ","thousand_separator":".","decimal_separator":",","decimals":2},"base_url":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms","number_formats":[],"spinnerUrl":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms\/images\/spinner.gif"};jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>