Gemiddeld €900 besparen met Zekergroen Energiecollectief | Natuur & Milieu

Gemiddeld €900 besparen met Zekergroen Energiecollectief

Consumenten die kiezen voor het Zekergroen Energiecollectief van de Consumentenbond en Natuur & Milieu besparen in drie jaar gemiddeld totaal zo’n 900 euro. Dat blijkt uit het aanbod dat Greenchoice, Pure Energie en Vandebron deden voor dit collectief.

De Consumentenbond en Natuur & Milieu selecteerden energieleveranciers eerst op duurzaamheid en vervolgens op prijs. De drie genoemde leveranciers scoorden eind 2019 hoog in de jaarlijkse Stroomranking. Zij leveren aantoonbaar honderd procent schone, in Nederland opgewekte energie en investeren in nieuwe duurzame opwekcapaciteit, zoals windmolens.

Vergroening belangrijk
Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, is blij met het resultaat: ‘Hiermee is het voor steeds meer huishoudens interessant om écht duurzame keuzes te maken op energiegebied. En dat is heel mooi, want uit onderzoek onder onze achterban blijkt dat consumenten vergroening van het energieaanbod belangrijk vinden.’

Nederland samen groener maken
Ook Natuur & Milieu is tevreden: ‘Als veel huishoudens het aanbod accepteren, kunnen deze leveranciers (nog) meer investeren in nieuwe zonne- of windmolenparken. Zo versnelt het collectief de omslag naar honderd procent duurzame energie en maken we Nederland samen groener’, aldus Marjolein Demmers, directeur Natuur & Milieu.

Extra voordelig
De huidige extreem lage energieprijzen maken overstappen naar een andere leverancier nu extra interessant. Op www.zekergroenenergiecollectief.nl kunnen geïnteresseerden hun persoonlijk aanbod berekenen en overstappen naar echt honderd procent groene stroom. Het is tot en met zondag 19 juli 2020 mogelijk om je aan te melden.

Winactie

Als je overstapt via hett Zekergroen Energiecollectief maak je bovendien kans op 1 jaar gratis energie. Op 20 augustus maken we de winnaar bekend. Heb je gewonnen? Dan vergoeden wij je eerste jaarnota tot een bedrag van maximaal €1822.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/nieuwsberichten/gemiddeld-e900-besparen-met-zekergroen-energiecollectief/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>