Kies voor gezonde, klimaatneutrale steden | Natuur & Milieu

Kies voor gezonde, klimaatneutrale steden

Oproep milieu en gezondheidsorganisaties voor gemeenteraadsverkiezingen. Neem 9 stappen op weg naar een gezonde, klimaatneutrale LEEFstad.

In steden worden milieu- en bereikbaarheidsproblemen het meest gevoeld. Luchtvervuiling, geluidsoverlast, bereikbaarheid en verkeersveiligheidsproblemen zorgen voor de meeste schade in steden. Tegelijk kunnen steden een belangrijke motor voor verduurzaming zijn. Het aandeel fietsers, autodelen, openbaar vervoer, elektrische voertuigen is in steden hoog. De bereikbaarheid van voorzieningen is vaak goed, maar staat onder druk.

Het beleid van steden maakt veel uit. De urgentie is hoog. De klimaatdoelen vragen een snelle omslag naar ZERO-emissie mobiliteit. En nieuwe mobiliteitsconcepten, autodelen en het verbeteren van de bereikbaarheid vragen om nieuwe wegen in denken, plannen en doen. Natuur & Milieu, Fietsersbond, Longfonds, MENSenSTRAAT, Milieudefensie, reizigersvereniging Rover en wandelnet roepen daarom de partijcommissies voor de gemeenteraadsverkiezingen op om 9 gezonde keuzes op te nemen in het partijprogramma.

Lees hier de oproep: Maak van uw stad een LEEFstad

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor