Gemeente Uden wint Nationale Autodeel Award | Natuur & Milieu

Symposium Autodelen in teken van elektrische deelauto

Gemeente Uden heeft de Nationale Autodeel Award 2017 gewonnen. Dit is zojuist bekend gemaakt op het Symposium Autodelen, georganiseerd door Natuur & Milieu en het ministerie van IenW.

De gemeente Uden wint de Autodeel Award omdat zij in oktober dit jaar 14 elektrische auto’s heeft aangeschaft die bedrijven en inwoners mogen gebruiken. Zij startten dit initiatief samen met woningcorporatie en met sociale onderneming IBN. Momenteel vindt er een pilot van zes weken plaats onder inwoners, om deze vervolgens onder alle inwoners uit te rollen. De jury vindt dit een groot initiatief voor een relatief kleine gemeente.

In totaal waren vijf gemeentes genomineerd voor de Nationale Autodeel Award: Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Uden en Wageningen. Al deze gemeenten hebben in 2017 grote en effectieve stappen gezet op het gebied van autodelen.

Booming
Autodelen is booming. Dit jaar is autodelen weer met 23% gestegen ten opzichte van 2016, blijkt uit cijfers van CroW-KpVV. Met name in de G4-steden stijgt autodelen explosief. 86% van de deelauto’s is te vinden bij particuliere autodeelplatforms. In totaal zijn er meer dan 30.000 deelauto’s en ruim 200.000 autodelers.

Elektrisch
‘Van autodelen profiteren we allemaal: het zorgt voor schonere lucht, minder autogebruik en minder auto’s in de straat en meer ruimte voor groen, speelgelegenheid en fietsen. Als de deelauto ook nog eens elektrisch is, profiteert het milieu helemaal optimaal,’ aldus Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu.

Symposium
Het Nationaal Symposium Autodelen stond dit jaar in het teken van elektrisch autodelen. Gebruikers, gemeenten, andere overheden, bedrijven en aanbieders van (elektrische) deelauto’s gingen met elkaar in gesprek over de succesfactoren en uitdagingen over dit onderwerp.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor