Fraude met vrachtwagens | Natuur & Milieu

Fraude met vrachtwagens zorgt mogelijk voor grootschalige luchtvervuiling

Meerdere Nederlandse bedrijven sjoemelen met vrachtwagens. Hierdoor zijn de vrachtwagens veel vervuilender dan wettelijk is toegestaan. Dit kwam gisteren aan het licht tijdens een uitzending van Undercover in Nederland. “We zijn geschrokken van de bevindingen,” aldus Geertje van Hooijdonk, directeur a.i. van Natuur & Milieu. “De schade voor gezondheid en natuur is potentieel groot. Het is van belang dat de overheid snel ingrijpt.”

Het uitschakelen van de technologie zorgt ervoor dat schadelijke stoffen als stikstof en fijnstof alsnog vrijkomen en mogelijk op grote schaal voor luchtvervuiling zorgen. Uit de steekproef van Undercover in Nederland bleek de ingreep gemakkelijk en regelmatig te worden uitgevoerd. “Luchtvervuiling is funest voor de gezondheid,” aldus van Hooijdonk. “Het zorgt ervoor dat we 13 maanden korter leven en een grotere kans hebben op aandoeningen als kanker, hart- en vaatziekten, longziekten en vroeggeboorten.”

AdBlue
Het sjoemelen gebeurt juist met moderne vrachtwagens die op papier schoon zijn. Deze vrachtwagens hebben ingebouwde technologie die schadelijke stoffen neutraliseert. Hierdoor voldoen ze aan de Euro 5- en Euro 6-normen. Om kosten te besparen wordt deze technologie illegaal uitgeschakeld.

De technologie werkt alleen als de vloeistof AdBlue aan de brandstof wordt toegevoegd. Zonder AdBlue wordt het vermogen van de vrachtwagen beperkt. Door het uitschakelen van de technologie is bijtanken van AdBlue niet meer nodig. Dit bespaart malafide transportbedrijven duizenden euro’s per jaar.

Illegaal
Natuur & Milieu roept op tot veel strengere handhaving en een grootschalig onderzoek. Daaruit moet duidelijk worden hoeveel bedrijven zich schuldig maken aan de sjoemelpraktijken. Het gesjoemel met de vrachtwagens is illegaal en strafbaar. “Dat betekent dat er per direct tegen opgetreden kan worden, er hoeft geen enkele wet voor aangepast te worden,” aldus van Hooijdonk. “Het Openbaar Ministerie en de Inspectie Leefomgeving en Transport moeten per direct gaan handhaven om onze gezondheid te beschermen.”

Op het omzeilen of uitschakelen van emissie-technologie staan boetes van € 20.000 of twee jaar gevangenisstraf. Deze straffen kunnen zonder moeite opgelegd worden aan transportbedrijven, maar ook aan onderhoudsbedrijven die de technologie inbouwen.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/nieuwsberichten/fraude-met-vrachtwagens/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>