Elektrisch rijden bereikbaar voor iedereen | Natuur & Milieu

Elektrisch rijden bereikbaar voor iedereen

“In het Klimaatakkoord wordt de elektrische auto gestimuleerd met 13 miljard” beweerde het Financieele Dagblad in een special over de stekkerauto deze maand. Begrijpelijk dat mensen schrikken van deze boodschap. Gelukkig wordt de soep niet zo heet gegeten, als zij wordt opgediend!

“In het Klimaatakkoord wordt de elektrische auto gestimuleerd met 13 miljard” beweerde het Financieele Dagblad in een special over de stekkerauto deze maand. Begrijpelijk dat mensen schrikken van deze boodschap. Gelukkig wordt de soep niet zo heet gegeten, als zij wordt opgediend!

Want als we naar de werkelijke cijfers kijken gaat het vooralsnog niet om 13 miljard, maar om 3,5 miljard. De kosten van het stimuleren van elektrisch rijden bedragen in het Ontwerp-klimaatakkoord 3,5 miljard euro tussen 2021 en 2025. De kosten lopen na 2025 sterk op. Ruim 9 miljard is nu becijferd voor de periode 2025-2030 en dat zijn vooral gemiste belastinginkomsten door minder tanken en minder verkoop van brandstofauto’s. Slechts 20% van de 13 miljard is nodig voor bijtellingskorting en aankoopsubsidie van de elektrische auto.

Eerst accelereren

Laten we het niet ingewikkelder maken dan het al is en ons concentreren op de periode voor 2025.  Om de verkoop van het aantal stekkerauto’s de komende jaren te laten accelereren is de in het Ontwerp-klimaatakkoord voorgestelde stimulering van 3,5 miljard toereikend. Dit bedrag zorgt ervoor dat elektrisch rijden een stuk aantrekkelijker wordt voor iedereen die een nieuwe auto overweegt. Het slaat bovendien twee vliegen in één klap: het stimuleert direct de nieuwe verkoop van stekkerauto’s. En het zorgt vervolgens ook voor een groter aanbod op de tweedehands markt, zodat ook de kopers met een kleinere beurs hiervan profiteren.

Toekomstbestendige autobelasting

Na 2025 is er veel meer onzekerheid over het aanbod en (batterij-)prijs van elektrische auto’s. Na 2025 zitten, met de wetenschap van nu, de meeste kosten. Maar vooral moet de politiek zich voorbereiden op een nieuw belastingsysteem dat aansluit bij een veranderde automarkt, van fossiel naar schoon. Doorgaan met het huidige belastingsysteem, geënt op fossiele brandstoffen en verkoop van brandstofauto’s, is niet langer houdbaar als een flink deel van de Nederlanders een elektrische auto heeft. Het is dan ook onzinnig om nu in detail vast te leggen hoe hoog de precieze bijtelling, of de motorrijtuigenbelasting is in 2029.

Met iets meer dan een kwart van de 13 miljard kunnen we met z’n allen profiteren van de versnelde omslag naar een elektrische wagenpark. Het brengt niet alleen de klimaatdoelstellingen sneller binnen bereik, maar draagt ook direct bij aan een betere luchtkwaliteit en daarmee aan de gezondheid van mensen. Alle reden dus om de 3,5 miljard tot 2025 te investeren in elektrisch rijden. Ondertussen nemen we de tijd  om te bedenken hoe een toekomstbestendig systeem van betalen per kilometer uit zou kunnen zien. Rond 2024 leggen we dan vast hoe het fiscale beleid er uit moet zien tot 2030 om het Kabinetsdoel te halen van 100% nieuwe elektrische auto verkoop.

Marjolein Demmers, directeur Natuur & Milieu

Koos Burgman, voorzitter VER (Vereniging Elektrische Rijders)

Dit is een reactie op het artikel: De stekkerauto slurpt subsidie. Is dat terecht?, gepubliceerd in het Financieele Dagblad, 12/04/2019

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

De inhoudelijke uitwerking van onze standpunten voor mobiliteit in het Klimaatakkoord lees je terug in de position paper die Natuur & Milieu heeft opgesteld in samenwerking met Greenpeace, Milieudefensie en de Natuur- en Milieufederaties.

 

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor