Dit zijn de genomineerden voor de Autodeel Award 2021

Tijdens de Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit op 15 november reikt Natuur & Milieu samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en CROW de jaarlijkse Autodeel Award uit. Maar liefst twee gemeenten en een lokaal autodeelproject maken kans op de award.  

Dit jaar kennen wij de Autodeel Award alweer voor de zesde keer toe aan de gemeenten en lokale autodeelprojecten die zich het meest hebben ingespannen om de groei van autodelen te versnellen. Er zijn drie categorieën: de beste grote gemeente, de beste kleine gemeente en het beste initiatief voor autodelen. Dit zijn de genomineerden voor de Autodeel Award 2021: 

Kleine gemeenten 

  • Schouwen-Duiveland 
  • Hollands Kroon 
  • Het Hogeland 

 Grote gemeenten 

  • Breda 
  • Utrecht
  • Rotterdam

Initiatieven 

  • Elektrische deelauto’s bij voetbalvereniging Wolphaartsdijk (Goes) 
  • DeelSlee (Eemsdelta) 
  • Coöperatie Bomenbuurt DEELt (Den Haag) 

Beoordelingscriteria 

Om te bepalen welke gemeenten de grootste impact hebben gemaakt op autodelen, heeft de vakkundige jury de Rode Loper Autodelen als leidraad gebruikt. Dit is een handleiding met 15 tips voor gemeenten om autodelen te versnellen. De jury keek naar kwantitatieve én kwalitatieve indicatoren zoals bijvoorbeeld de groeifactor van het aantal deelauto’s, het aantal verbonden sociale voorzieningen, het beleid voor elektrisch autodelen, parkeergelegenheden, enzovoort. Bij de beoordeling van lokale autodeelprojecten is gekeken naar de sociale binding onder autodelers, de unieke bijdrage aan de impact van autodelen en duurzame aspecten zoals het gebruik van groene stroom en de reductie van het aantal privéauto’s.

Benieuwd welke gemeenten en autodeelinitiatieven dit jaar een award in ontvangst mogen nemen? Houd onze website en sociale media in de gaten. Wil je op 15 november live aanwezig zijn bij de uitreiking? Dat kan! Klik hier om je aan te melden voor de Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit.

Delen

Contact opnemen

Journalisten kunnen voor persgerelateerde vragen contact opnemen met onze persvoorlichters:

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/nieuwsberichten/dit-zijn-de-genomineerden-voor-de-autodeel-award-2021/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>