Den Haag wint landelijke Autodeel Award | Natuur & Milieu

Den Haag wint landelijke Autodeel Award

Den Haag heeft de Autodeel Award 2019 gewonnen. Deze gemeente liet het afgelopen jaar het beste beleid en de meeste versnelling in autodelen zien. De award van Natuur & Milieu werd op woensdag 18 december aan de Haagse wethouder Robert Asten van Mobiliteit overhandigd door minister Stientje van Veldhoven in Den Haag. De Award voor het beste lokale initiatief ging naar het project DeeldeZon dat in Venlo is gestart.

Natuur & Milieu kende voor de vierde keer de Autodeel Award toe, in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. ‘Met de award vragen we aandacht voor autodelen door goede voorbeelden in het zonnetje te zetten. Het begrip autodelen wint aan bekendheid, maar wordt nog onvoldoende omarmd als hét alternatief voor het bezit van een eigen auto’, aldus Rob van Tilburg, directeur programma’s van Natuur & Milieu. Criteria voor de award zijn onder meer goede informatievoorziening over autodelen, parkeerbeleid en ondersteuning van pilots. Lees hier meer over de beoordelingsmethode.

Robert van Asten (wethouder Den Haag) neemt de Autodeel Award 2019 in ontvangst. Foto: Bep van Pelt

Den Haag stimuleert autodelen
Het afgelopen jaar kwamen er meer dan 1000 deelauto’s bij in de gemeente Den Haag. De stad liet daarnaast zien autodelen belangrijk te vinden met bijvoorbeeld opstartsubsidies voor lokale autodeelcoöperaties en elektrische free floating deelauto’s, maar ook met aandacht voor autodelen bij bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten. Wethouder Van Asten: ‘Deze prijs is een mooie bevestiging dat we in Den Haag op de goede weg zijn met de Haagse Mobiliteitstransitie. Wij willen onze stad bereikbaar, aantrekkelijk en leefbaar houden. Met autodelen benut je de ruimte efficiënter en het is schoner en goedkoper dan zelf een auto bezitten. Daardoor biedt deelmobiliteit kansen voor alle bewoner en bezoekers in de hele stad.’

Paul van de Kandelaar (projectleider DeeldeZon) en Marij Pollux (wethouder Venlo) ontvangen de Autodeel Award voor het Beste Initiatief. Foto: Bep van Pelt

Het beste lokale initiatief voor autodelen
DeeldeZon in Venlo won de Autodeel Award voor het beste lokale initiatief, als mooi voorbeeld van autodelen. In dit project krijgt Venlo in iedere wijk een elektrische deelauto die rijdt op lokaal opgewekte groene stroom van zonnedaken op scholen, sporthallen en gebouwen van de gemeente. Door slimme laadpalen kan de energie ook weer uit de deelauto worden onttrokken wanneer er veel vraag is naar elektriciteit. Marij Pollux, wethouder van onder andere Duurzaamheid, is blij met de aandacht voor DeeldeZon: ‘Het delen van auto’s biedt meer kansen dan enkel mobiliteit. Deze nieuwe mobiliteit biedt enorme kansen in de energietransitie, denk aan een wijkaccu of het transporteren van energie. De ambitie is om iedere wijk of dorp in Venlo te voorzien van deelauto’s. Daardoor maken we mobiliteit toegankelijker voor iedere Venlonaar.’

Autodelen in Nederland
Het aantal deelauto’s is in 2019 met 10.000 gegroeid naar 51.149. De groei zit overal, maar gaat het hardst in stedelijk gebied, blijkt uit cijfers van het CROW. In de Green Deal Autodelen II wordt gestreefd naar 100.000 deelauto’s in 2021 en 700.000 gebruikers van autodelen. Het aantal autodelers is in 1 jaar met 100.000 gegroeid naar 515.000 gebruikers.

Uitreiking tijdens bijtekenmoment Green Deal Autodelen
De prijs aan de winnende gemeente werd uitgereikt door Minister van Veldhoven op 18 december in Den Haag. De uitreiking vond plaats tijdens het bijtekenmoment voor nieuwe gemeentes en regionale overheden bij de Green Deal Autodelen II.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/nieuwsberichten/den-haag-wint-landelijke-autodeel-award/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Name</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>