Convenant verbindt natuurversterking met windenergie op de Noordzee | Natuur & Milieu

Convenant verbindt natuurversterking met windenergie op de Noordzee

Tennet, Eneco, Van Oord, Blauwwind, Ørsted, Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee tekenen convenant ‘De Rijke Noordzee’

Vanmiddag plaatsten Tennet, Eneco, van Oord, Blauwwind, Ørsted, Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee hun handtekening ten kantore van de Nationale Postcode Loterij onder het Convenant: De Rijke Noordzee. De partijen, die allen een belangrijke relatie hebben met de Noordzee, scharen zich met dit convenant onder een gemeenschappelijk doel: een gezonde Noordzee, bron van duurzame energie, met rijke natuur en vol leven. Windparken op de Noordzee worden daarbij ingezet als kraamkamers voor onderwaternatuur.

De Rijke Noordzee lanceringsevent januari 2020

De partijen steunen het programma door o.a. het opzetten van natuurversterkingsprojecten, het installeren van kunstmatige riffen, het ter beschikking stellen van schepen of het uitvoeren dan wel mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek. Het programma De Rijke Noordzee verbindt twee van de grote uitdagingen van deze tijd aan elkaar: het zorgen voor duurzame energie en het versterken van de biodiversiteit onder water.

“Een krachtige samenwerking tussen de windsector en natuurorganisaties. Innovatie op de zeebodem in windparken met als ultieme doel een gezonde Noordzee.”
– Erwin Coolen, directeur De Rijke Noordzee

De Rijke Noordzee: waar wind en natuur elkaar versterken
Het programma De Rijke Noordzee gaat voor het eerst op grote schaal de onderwaternatuur versterken in windparken op de Noordzee. Daar zijn door menselijk ingrijpen en ziektes de natuurlijke riffen nagenoeg verdwenen. Maar binnen de windparken op de Noordzee mag niet over de bodem worden gevist. Door juist daar nieuwe levende riffen te ontwikkelen, ontstaan plekken voor schelpdieren om aan te hechten. Zo ontstaat er natuur die de natuur in de Noordzee een ‘kickstart’ kan geven. De Rijke Noordzee gaat de komende jaren natuurprojecten in bestaande en nog te bouwen windparken uitvoeren, bijvoorbeeld met platte oesters, koudwaterkoraal, blauwe mosselen en zandkokerwormen.

Alles over De Rijke Noordzee

Dankzij deelnemers Nationale Postcode Loterij
De Rijke Noordzee wordt gesteund door het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/nieuwsberichten/convenant-verbindt-natuurversterking-met-windenergie-op-de-noordzee/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Email</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description_186_2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>